Ιερά Αγρυπνία του Ακάθιστου Ύμνου στην Φανερωμένη

Ιερά Αγρυπνία του Ακάθιστου Ύμνου στην Φανερωμένη

Η ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 
“Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ
τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.”

 

  Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.”

 

Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Α Κ Α Θ Ι Σ Τ Ο Υ    Υ Μ Ν Ο Υ

Γνωστοποιοῦμεν εἰς τὸν εὐσεβὴ λαὸν ὅτι τὸ ἐρχόμενον Σάββατον
24 Μαρτίου ἐ.ἔ. Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν
, κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ  ΥΜΝΟΥ

ἡ Ἀδελφότης τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπεφάσισεν τὴν ἐπανα-φορὰν τῆς ἀρχαίας Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Πεφανερωμένης, τιμώντας τὴν νέαν Εἰκόναν τῆς «Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ».

Ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσει στὶς 21:00 τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς (23 Μαρτίου) καὶ θὰ περατωθεῖ στίς 2:00 τό πρωί τοῦ Σαββάτου.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *