Χ. Καλός: Θεσμική εκτροπή της Δημοτικής Αρχής

Χ. Καλός: Θεσμική εκτροπή της Δημοτικής Αρχής

Θεσμική εκτροπή της δημοτικής αρχής.

Μια απίστευτη κατάσταση, για τα αυτοδιοικητικά χρονικά της Λευκάδας, βιώσαμε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26ης Απριλίου.

Ειδικότερα, στο σοβαρότατο θέμα για τον τόπο μας, που αφορά την γνώμη του δήμου μας επί εγγράφου με δεσμευτική μάλιστα ημερομηνία από την περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βλυχού, η δημοτική αρχή παντελώς απροετοίμαστη, με αίολα επιχειρήματα δεν επέτρεψε με αντιθεσμικό τρόπο, την συζήτηση του θέματος, παρόλο που το είχε εγγράψει στην ημερησία διάταξη.

Ένα θέμα που η παράταξη μας έγκαιρα ανέδειξε και κατόπιν ολοκληρωμένης επεξεργασίας το έθεσε για συζήτηση, έχοντας αποστείλει μάλιστα τεκμηριωμένη εισήγηση και πρόταση για λήψη απόφασης. Μια πρόταση που πέραν των άλλων στόχο έχει την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής ανάπτυξης του έργου, ώστε να παρουσιαστούν τα έργα στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, να συζητηθούν και απαντηθούν επιμέρους θέματα, να κατατεθούν τυχόν βελτιωτικές προτάσεις ώστε να αποφευχθούν αστοχίες όπως σε ανάλογα έργα.

Λυπούμαστε πολύ για αυτή την εξέλιξη, θα επιμείνουμε όμως στην επόμενη συνεδρίαση της Μεγάλης Πέμπτης … ή όπου και με όποιο τρόπο χρειαστεί ώστε να διασφαλιστούν οι κάτοικοι και η περιοχή και να επιτευχθεί η μέγιστη κοινωνική συναίνεση, αποδοχή, και απρόσκοπτη συνέχεια της μακραίωνης ισορροπίας ανθρώπου και φύσης στο μοναδικό  αυτό σημείο, η ουσία δηλαδή της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η εισήγηση μας :

ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μαρίνας Βλυχού Λευκάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π 23406/10678 έγγραφο από την Γεν. Δ/ΝΣΗ Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής της Π.Ι.Ν, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι φορείς του πίνακα αποδεκτών, μεταξύ αυτών και ο δήμος Λευκάδας, και διαπιστώνοντας τη μη ανταπόκριση του δήμου μας σε ένα τόσο μεγάλης σημασίας έργο για τον τόπο μας, εισηγούμαστε τα κάτωθι :

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στον γενικό σχεδιασμό της Μαρίνας Βλυχού, που χωροθετείται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού της Λευκάδας, εντός του Όρμου Βλυχού και έμπροσθεν του οικισμού Βλυχού. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο έμπροσθεν του ομώνυμου οικισμού και εντός της πρόσφατα θεσμοθετημένης Εξομοιούμενης Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης του Λιμένα Βλυχού.

Η ανάπτυξη της Μαρίνας Βλυχού στοχεύει στην αποκλιμάκωση της επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που υφίσταται η περιοχή από σκάφη αναψυχής μέσω ανεξέλεγκτής χρήσης άγκυρας και διάθεσης αποβλήτων εντός του Όρμου, καθώς και επιτυγχάνει στη σαφή οριοθέτηση του τμήματος του όρμου που καταλαμβάνεται από πληθώρα σκαφών αναψυχής, διαφυλάσσοντας την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τον ελεγχόμενο ελλιμενισμό και την πλήρη εξυπηρέτηση των διαφόρων τύπων σκαφών.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της μαρίνας Βλυχού αποσκοπεί στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Λευκάδας και του κεντρικού Ιονίου γενικότερα, με την συνδρομή της στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης σε θέσεις ελλιμενισμού στην περιοχή. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού και αναψυχής για τους κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Η νήσος Λευκάδα αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η δημιουργία ενός τουριστικού λιμένα στο Βλυχό θα ενισχύσει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση της αυξημένης τουριστικής κίνησης του νησιού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην τουριστική ανάπτυξη του νότιου τμήματος του και κατ’ επέκταση στη διάχυση του τουριστικού ρεύματος (που είναι ιδιαίτερα αυξημένο στο βόρειο τμήμα του νησιού) στο σύνολο της νήσου. Επιπροσθέτως, η δημιουργία της μαρίνας θα βελτιώσει ριζικά τη λειτουργικότητα των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, που σήμερα δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους.

Με τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα στην περιοχή αυτή της Λευκάδας ενισχύονται οι υποδομές θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής και εξορθολογίζεται η κατανομή τους στην περιοχή του κεντρικού Ιονίου Πελάγους.

Ο γενικός σχεδιασμός της Μαρίνας Βλυχού προβλέπει τη διαμόρφωση μίας άρτια οργανωμένης λιμενολεκάνης με σύγχρονες παροχές προκειμένου να εξυπηρετήσει τον άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής διαφόρων μεγεθών. Επίσης, προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών υψηλού επιπέδου, για την άρτια εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη αλλά και την αναψυχή των επισκεπτών της μαρίνας γενικότερα, που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά της.

Επιπροσθέτως, ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας Βλυχού, με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, συμβάλει γενικότερα στην προστασία του συνόλου της Ε.Ζ.Δ. από τις επιπτώσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, δεδομένου ότι το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους διεθνώς προορισμούς yachting που προσελκύει χιλιάδες σκάφη ετησίως με τις υφιστάμενες υποδομές τουριστικών λιμένων να απέχουν μακράν από την κάλυψη της ζήτησης αυτής.

Στα πλαίσια αυτά ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας επιδιώκει την ισόρροπη πλήρωση των κάτωθι τριών βασικών παραμέτρων:

(α) του περιορισμού στο μέγιστο δυνατό βαθμό της λιμενικής δραστηριότητας εντός του Όρμου Βλυχού, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα αυτού και μάλιστα στην περιοχή που έχουν ήδη κατασκευαστεί στο παρελθόν λιμενικά έργα (λιμένας Βλυχού) με σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία του προστατευόμενου θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ε.Ζ.Δ. GR2220003,

(β) της εξασφάλισης ενός ποιοτικού και αισθητικά υψηλού επιπέδου παράκτιο μέτωπο για τους κατοίκους και επισκέπτες του οικισμού του Βλυχού αλλά και της ευρύτερης περιοχής των ανατολικών ακτών της Λευκάδας, και

(γ) την κάλυψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό των αναγκών σε θέσεις ελλιμενισμού της περιοχής του Όρμου Βλυχού αλλά και της ευρύτερης και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δραστηριότητας της μαρίνας.

Νομικό πλαίσιο – Αντικείμενο μελέτης

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2160/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεδομένου ότι η Μαρίνα Βλυχού Λευκάδας βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. – Special Area of Conservation (SAC)) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρόμωνας)» και κωδικό GR2220003, και λαμβανομένου υπόψη επιπροσθέτως ότι η χερσαία ζώνη της μαρίνας θα είναι μεγαλύτερη των 80.000 τ.μ., η χωροθέτησή της γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.).

Ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας θέτει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του τουριστικού λιμένα και συγκεκριμένα τα εξής:

1. Οριοθέτηση της ακριβούς έκτασης της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας.

2. Καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης ανά τομέα επί της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.

3. Καθορισμό των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και καθορισμό της έκτασης της απαιτούμενης περίφραξης.

4. Έγκριση των γενικών περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από την υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2160/1993 (άρθρο 31), ο γενικός συντελεστής δόμησης στο σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2.

Επίσης, αναφέρεται ότι μεταξύ των επιτρεπόμενων χρήσεων γης μπορούν να περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία / τράπεζες / κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια / αναψυκτήρια / κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού / πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια / γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

Με την έκδοση του Π.Δ. έγκρισης του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας γίνεται και η έγκριση των γενικών περιβαλλοντικών όρων του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας. Συναφώς, για την έκδοση του Π.Δ. απαιτείται η υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), καθώς και η σύνταξη Έκθεσης Χωροθέτησης (η οποία υποβάλλεται ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε.), αναφορικά με τις βασικές χωροθετικές επιλογές του προτεινόμενου γενικού σχεδιασμού και τη συμβατότητά του προς τα δεδομένα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου.

Στο δεύτερο στάδιο χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα εγκρίνονται με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης οι προτεινόμενες λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων ανάπτυξής του.

Η παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. συντάχθηκε στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 και αφορά στον γενικό σχεδιασμό της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Βλυχού Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, η Σ.Μ.Π.Ε. αφορά στον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του προτεινόμενου γενικού σχεδιασμού. Επίσης, περιλαμβάνει παρουσίαση των λογικών εναλλακτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης (δηλαδή διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης), τεκμηρίωση της επιλογής τους, καθώς και περιβαλλοντική αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών.

Σημειώνεται ότι η Σ.Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τον γενικό σχεδιασμό της μαρίνας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 όσο και της Κ.Υ.Α. 107017/28.08.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/05.09.2006). Πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται κατά το δεύτερο στάδιο χωροθέτησης του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 και αφορούν ειδικότερα στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, θα εξεταστούν κατά την εκπόνηση του Φακέλου Έγκρισης Χωροθέτησης και της αντίστοιχης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε. του γενικού σχεδιασμού της Μαρίνας Βλυχού έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2160/1993, Ν. 4179/2013, Φ.Ε.Κ. 175/Α/08.08.2013 και Κ.Υ.Α. 107017/28.08.2006 όπως ισχύει, Φ.Ε.Κ. 1225/Β/05.09.2006 και Φ.Ε.Κ. 3759/Β/25.10.2017, με την οποία έγινε η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων).

Συγκεκριμένα, η Σ.Μ.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 107017/2006 και θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 107017/2006.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προτεινόμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το Δ.Σ Λευκάδας αποφασίζει :

  1. Συμφωνεί με την κατασκευή μαρίνας στο Βλυχό, ως ένα έργο αναγκαίο, αναπτυξιακό και βιώσιμο.
  2. Την έγκριση της ΣΜΠΕ με την προϋπόθεση ότι στην έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α να περιοριστεί κυρίως η χερσαία ζώνη λιμένα και δευτερευόντως η θαλάσσια ζώνη λιμένα, έτσι ώστε ο συνολικός  προϋπολογισμός της επένδυσης να κινηθεί στο κατώτερο όριο της Δημόσιας Στρατηγικής Επένδυσης, (40.000.000 ευρώ).
  3. Την πραγματοποίηση, με πρωτοβουλία του δήμου Λευκάδας, διεξοδικής παρουσίασης  και συζήτησης με τους κατοίκους του Βλυχού παρουσία και εκπροσώπων του μελετητικού γραφείου, αφού πρώτα δημιουργηθούν, α) τρισδιάστατη εκτύπωση της προτεινομένης χωροθέτησης της μαρίνας και β) βίντεο με εικονική περιήγηση έτσι ώστε να αντιληφθούμε όλοι την ανάπτυξη των προτεινόμενων υποδομών χερσαίων και θαλασσίων, καθ’ύψος και κατ’ έκταση, αντιστοίχως.  

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

Πρόσκληση 1η 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Λευκάδα  22  Απριλίου 2024Αριθμ.  Πρωτ.: 8291 Προς:  1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας            2.  Μέλη  του Δημοτικού                    Συμβουλίου Λευκάδας               3. Πρόεδρο Συμβουλίου                    Δ.Κ. Λευκάδας               4. Πρόεδρο Συμβουλίου                     Δ.Κ. Πόρου                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ        

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2024.

Εισηγητές: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ …

ΘΕΜΑ 7ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μαρίνας Βλυχού Λευκάδας».

                                     Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, επικεφαλής της Δ.Π. «Σύγχρονη Λευκάδα»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Πρόσκληση 2η

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Λευκάδα  26  Απριλίου 2024Αριθμ.  Πρωτ.: 8811 Προς:  1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας            2.  Μέλη  του Δημοτικού                    Συμβουλίου Λευκάδας               3. Πρόεδρο Συμβ. Δ.Κ. Βλυχού                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στις 2 Μαϊου 2024, ημέρα  Μ. Πέμπτη και ώρα 11:00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Δημοσιοποίηση και Διαβούλευση  επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μαρίνας Βλυχού Λευκάδας.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Για την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *