Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 23-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις   27 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της  κοινότητας Αγίου Νικήτα του Δήμου Λευκάδας μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου λόγω παραίτησης του Προέδρου της κοινότητας και   μη αποδοχής της θέσης από τον μοναδικό αναπληρωματικό Πρόεδρο της κοινότητας.           

                                                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 180/2021 Διαπιστωτικής Πράξης λόγω παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη, η οποία είχε οριστεί τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» & αντικατάστασή της.

                                                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ.  τροποποίησης της υπ΄αριθ. 85/2021 απόφασης Δ.Σ. λόγω  αντικατάστασης της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου  Νίκης Κατωπόδη,  Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

                  Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 12/2022 απόφασης Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη, τακτικού μέλους & Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λευκάδας.

                                                                     Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 365/2019 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ», λόγω παραίτησης της Δ.Σ. Νίκης Κατωπόδη.

                                                                       Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

          

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 183/21 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης και αντικατάστασης της Δ.Σ. Νίκης Κατωπόδη.

                  Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για  την Διοικητική Παραλαβή  προς χρήση των έργων α) « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 170.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.  2015ΕΠ02200006 και συνολικής συμβατικής δαπάνης 99.682,82 € με Φ.Π.Α., αναδόχου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ   και β) «Ολοκλήρωση Εργασιών Επισκευής- Ανακατασκευής στο έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 32.500,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ με Κ.Α.Ε. 9722.02.021.001.001. συμβατικής δαπάνης 31.850,00 € με ΦΠΑ.

                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

               Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτων  στην  κοινότητα Νικολή Δ.Ε. Απολλωνίων   και  κοινότητα Νεοχωρίου  Δ.Ε. Ελλομένου για την στέγαση  των υπηρεσιών των  κοινοτήτων.

               Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ∆.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έτους 2022

                                                                   Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. για Γ’ κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2022.

                                                                   Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Δ.Σ. για ρευματοδοτήσεις   και μετατοπίσεις στύλων ΔΕΗ στο Δήμο  Λευκάδας.

                                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *