1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου – Τα θέματα

1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου – Τα θέματα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                            Λευκάδα       26/1/2022

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.:  1                                                             ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 20                                                                                 Δ.Συμβουλίου

                                                                        (Ως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

 

         Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 155/21-1-2022 τεύχος Β’(Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) , σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης , τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 18.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Διοικητήριο)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο : Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή Γενικού Γραμματέα, Γενικού Εφόρου, Εφόρου Αιθουσών Τέχνης και Μουσείων, Εφόρου Βιβλιοθηκών και Εφόρου Υλικού.

Θέμα 3Ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση μελών επιτροπών οικονομικού έτους 2022.

Θέμα 4ο:Απόφαση ΔΣ για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Θέμα 5ο: Απόφαση ΔΣ για οργάνωση και λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων.

Θέμα 6Ο: Απόφαση ΔΣ για οργάνωση και λειτουργία Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου.

Θέμα 7ο : Απόφαση ΔΣ για προμήθεια βιβλίου « Το παραδοσιακό κόσμημα στη Λευκάδα» της Τζένης Φραγκούλη.

Θέμα 8ο: Απόφαση ΔΣ για επισκευή ανελκυστήρα κτιρίου Πνευματικού Κέντρου.

Θέμα 9ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια πλυστικού μηχανήματος.

Θέμα 10Ο: Απόφαση ΔΣ για συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πινακίδας.

Θέμα 11ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια τζαμιών για το Φουαγιέ.

Θέμα 12ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Αίθουσας Τέχνης Θ.Στάμος.

Θέμα 13ο: Απόφαση ΔΣ για συντήρηση και προμήθεια κλιματιστικών μονάδων κτιρίου Πνευματικού Κέντρου.

Θέμα 14ο: Απόφαση ΔΣ για ανανέωση συνδρομής φιλοξενίας ιστοσελίδας Πνευματικού Κέντρου.

Θέμα 15Ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια γραφικής ύλης.

Η συμμετοχή των μελών γίνεται με την επίδειξη:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης

Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την καταλληλόλητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ.)

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.