Ένωση Συλλόγων Γονέων: Η εικόνα της εκπαίδευσης σήμερα

Ένωση Συλλόγων Γονέων: Η εικόνα της εκπαίδευσης σήμερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ 1

Email: enosigoneonlefkadas@gmail.com

Fb: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λευκάδας

 

ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Πλησιάζοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιάς μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και τα παιδιά μας στο σχολείο και γενικότερα στην εκπαίδευση όχι μόνο δεν επιλύθηκαν ή δεν παρουσίασαν κάποια βελτίωση αλλά επιδεινώθηκαν.

Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο μεσοδιάστημα συνεδρίασης του Δ.Σ.

  1. Κατάργηση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό

Το Υπουργείο Παιδείας με Υπουργική Απόφαση κατήργησε για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό, που γίνονταν στο πλαίσιο πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Όλες οι άλλες κατηγορίες εκδρομών στο εξωτερικό (πενταήμερη, αδελφοποιήσεις και ανταλλαγές σχολείων, ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus κ. λ. π) μπορούν να πραγματοποιούνται κανονικά όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Το επιχείρημα του Υπουργείου Παιδείας ήταν ότι «οι οικογένειες πολλών μαθητών και μαθητριών αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα μιας εκδρομής εξωτερικού και βιώνεται τραυματικά από τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτές».

Πρόκειται όμως για απαράδεκτη και άκρως υποκριτική απόφαση, αφού για όλες τις άλλες κατηγορίες εκδρομών στο εξωτερικό που διατηρούνται κανονικά ισχύει το ίδιο πρόβλημα για μια μερίδα μαθητών. Πολύ περισσότερο που το ίδιο ισχύει και για τις εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας που το κόστος τους μπορεί να φθάσει τα 200 και 300 ευρώ.

Επομένως η λύση δεν είναι σε καμιά περίπτωση η κατάργηση μιας κατηγορίας εκδρομών, αλλά η εξασφάλιση ότι όλες οι κατηγορίες σχολικών εκδρομών πρέπει να είναι δωρεάν και για όλα τα παιδιά.

Ως Ένωση Γονέων θεωρούμε ότι οι σχολικοί έξοδοι γενικότερα πρέπει να έχουν εκπαιδευτικό, πολιτιστικό αλλά και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συμμετοχή των μαθητών να είναι δικαίωμα όλων.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης των θέσεων μας σχετικά με τις σχολικές έξοδοι – εκδρομές, θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.

  1. Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το υπουργείο Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση Α 10645/ΓΔ4/23-1-2018 επιχείρησε μια ακόμα “επικαιροποίηση” όλου του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσης σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, αντικαθιστώντας τις μέχρι τώρα διάσπαρτες διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Η Υπουργική Απόφαση δεν ήρθε να βελτιώσει την καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας, αλλά ήρθε να προωθήσει αλλαγές που ουσιαστικά αποτελούν έναν ακόμα συνδετικό κρίκο με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο, Νέες Υποστηρικτικές Δομές, ΕΠΑΛ).

Ταυτόχρονα, με το ΦΕΚ αυτό, αντιπαιδαγωγικές πρακτικές και μέτρα, που ήδη τις βίωσαν μαθητές στα ΕΠΑΛ, τώρα προωθούνται και σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Πιο συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 22 ουσιαστικά γίνεται ενιαίος ο τρόπος εγγραφής σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ. Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και τα τμήματα κλειδώνουν μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια, μέχρι την 1η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα ΕΠΑΛ. “Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων κάθε αλλαγή ή νέα εγγραφή γίνεται στα υπάρχοντα τμήματα”. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε στον περιορισμό των τμημάτων, και σε απώλεια ωρών διδασκαλίας.

Η πολιτική αυτή των περικοπών και της “εξοικονόμησης” τμημάτων αποτυπώνεται και στο άρθρο 9 για τον τρόπο εγγραφής στα ΕΠΑΛ, καθώς αναφέρεται ότι οι μαθητές στις προτιμήσεις τους μπορούν να δηλώσουν μέχρι 3 ΕΠΑΛ κατά σειρά προτίμησης καθώς και τα μαθήματα επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν. Με τις οδηγίες για τους “μη παρακολουθούντες”, το κλείσιμο τμημάτων οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα βρίσκονται συχνά στο αδιέξοδο, είτε να μην ακολουθούν το αντικείμενο που επιθυμούν, είτε να πηγαίνουν σε ένα ΕΠΑΛ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Αντίστοιχα προβλήματα φαίνεται ότι θέλει να διαχειριστεί το υπουργείο με βάση τα σχέδιά του, για την αναμόρφωση του Λυκείου και τον εξοβελισμό των μαθημάτων γενικής Παιδείας και τη διεύρυνση των μαθημάτων επιλογής που αντικειμενικά θα δημιουργήσει “ομάδες σχολείων” με βάση τον αριθμό των μαθητών και τα αντικείμενα που διδάσκονται. Έτσι οι μαθητές καλούνται να δηλώνουν ανάλογα με την τάξη τα μαθήματα επιλογής και την ομάδα προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν (κεφ. Δ, παρ. 1, αρθ. 9).

Αντιπαιδαγωγική και με τιμωρητικό  χαρακτήρα μπορεί να χαρακτηριστεί η λογική που διέπει το υπουργείο (παρ. 8, άρθ. 1) για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που έχουν απολεσθεί, καθώς περιορίζει το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στο να αποφασίζει πόσες μέρες εκδρομών θα χαθούν, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τον πολιτιστικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι εκδρομές.

Στην ΥΑ ακόμα καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (παρ 2, αρθ. 28), ενώ μειώνεται ο συνολικός αριθμός (114) των απουσιών που δεν πρέπει να υπερβεί ένας μαθητής για να χαρακτηριστεί η φοίτηση του επαρκής, πράγμα που αντικειμενικά θα δυσκολέψει τη φοίτηση ιδιαίτερα των μαθητών των Εσπερινών ΕΠΑΛ που για λόγους βιοποριστικούς αναγκάζονται να χάνουν ώρες μαθημάτων. Προβληματισμό γεννά κατά πόσο η απλή ενημέρωση (παρ. 2, αρθ. 29) των γονιών μέσω email και sms θα συμβάλει στην “αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτικών – γονιών”, καθώς παύει η έστω και τυπική υποχρέωση του γονιού να πάει στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών.

Τέλος, αλλαγές (αρθ. 31) εισάγονται στις παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες με την κατάργηση του μέτρου της πέρα από δυο μέρες αποβολής από τα μαθήματα.

Συνολικά η ΥΑ εκσυγχρονίζει τη λειτουργία ενός σχολείου που λειτουργεί με συνεχείς περικοπές, με χιλιάδες κενά κάθε χρόνο, με εκπαιδευτικούς “περιπλανώμενους” από σχολείο σε σχολείο, με μαθητές που θα τοποθετούνται σε όποιο τμήμα υπάρχει…

Αποτυπώνει την πολιτική ενός σχολείου που θα δημιουργεί στην  οικογένεια μειωμένες μορφωτικές απαιτήσεις για τα παιδιά της.

Χρέος μας είναι να μην κάνουμε βήμα πίσω από την ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα της εποχής μας για ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών.

  1. Για την Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή

Η κυβέρνηση με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρόλο που με το άρθρο 33  εντάσσει τη θεσμοθέτηση της έναρξης για την καθιέρωση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, με την παράγραφο 3 την παραπέμπει για υλοποίηση στο απώτερο μέλλον και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες,  αφού η ένταξη γεωγραφικά των δήμων στη διαδικασία θα γίνεται μετά από γνώμη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, την  εισήγηση του αντίστοιχου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον τελικό ορισμό των Δήμων που θα υλοποιούν τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή ύστερα από κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπ. Παιδείας και Οικονομικών!

Η κυβέρνηση δεν παίρνει καν μέτρα για τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει πραγματικότητα το αίτημα για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, αφού ούτε στο σχέδιο νόμου ούτε από  τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό προβλέπεται ένα μέτρο στην κατεύθυνση ανάπτυξης των υποδομών του δημόσιου Νηπιαγωγείου για ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων και στελέχωσή του με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Στο νομοσχέδιο πουθενά δεν αναφέρεται, αν στα «μεταβατικά» χρόνια και στους δήμους που θα έχουν ενταχθεί στις περιοχές της «Δίχρονης» θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των παιδιών στο δημόσιο Νηπιαγωγείο ή θα υπάρχει δικαίωμα επιλογής των γονιών ανάμεσα στο δημόσιο Νηπιαγωγείο και σε παιδικό σταθμό και τελικά ο Υπ. Παιδείας διευκρίνισε ότι η υποχρεωτικότητα θα ισχύσει …όταν ενταχθούν όλοι οι δήμοι στη Δίχρονη και ως τότε ο γονιός θα επιλέγει τη δομή που θέλει.

  1. Για την Ειδική Αγωγή

Στα σχολεία της Ειδικής αγωγής (νηπιαγωγείο, Δημοτικό ΕΕΕΕΚ) , όπως κάθε χρόνο έτσι και η φετινή χρονιά κύλησε με το σοβαρότατο ζήτημα των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, την καθυστέρηση τοποθέτησης αναπληρωτών και τη μη ικανοποιητική στέγαση.

Είναι αναγκαίο οι διορισμοί να γίνονται έγκαιρα και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων (μαθηματικούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κλπ).

Β. Εξελίξεις στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή

Όπως αναφέρεται και εισαγωγικά θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στη γειτονιά μας από τα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας μέχρι τη Μέση Ανατολή και από το Αιγαίο ως την νοτιοανατολική Ουκρανία μυρίζουν μπαρούτι και δημιουργούν έντονη ανησυχία… Συνεχίζεται επί 7 χρόνια η αιματοχυσία στην Συρία, αυξάνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΖ, υπάρχουν δεκάδες περιφερειακές διενέξεις. Όλα αυτά, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που μόνο καλά μηνύματα δεν προμηνύει για τους λαούς. Οι ολοένα και αυξανόμενοι ανταγωνισμοί για το ποιοι θα έχουν το πάνω χέρι στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, στους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και στις αντίστοιχες υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια) και στους χερσαίους διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων είναι αυτοί που ανάβουν το φυτίλι του πολέμου.

Ως Ένωση Γονέων κρίνουμε ιδιαίτερα ανησυχητικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στην ευρύτερη περιοχή και δηλώνουμε αντίθετοι σε κάθε σενάριο αλλαγής των συνόρων στην περιοχή όπως και κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Γ. Σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα 

  1. Πρόταση στους Συλλόγους Γονέων για να ανοίξει η συζήτηση ενάντια στον πόλεμο στα σχολεία με τη συμμετοχή των μαθητών στην πρωτοβουλία δράσης καλλιτεχνικής-πνευματικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ με θέμα «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα» και παρουσίαση των εργασιών σε συνεργασία με τις Επιτροπές Ειρήνης.
  2. Να βρισκόμαστε σε μόνιμη ετοιμότητα μαζί με τους Συλλόγους Γυμνασίων- Λυκείων σε περίπτωση που φέρει το Υπουργείο Παιδείας το νομοσχέδιο για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση
  3. Κάλεσμα όλων των Συλλόγων Γονέων για εκ νέου καταγραφή των κτιριακών προβλημάτων και υλικοτεχνικής υποδομής ώστε να υπάρξει μέτωπο διεκδίκησης και παρέμβασης μέσα στο καλοκαίρι.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *