Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 29-12-2014 – Τα θέματα

Δ Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 23 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 32559

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Πατρών Αγγελικής Καλέργη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 4 του Ν. 3669/2009 για σύνταξη πρωτοκόλλου βλαβών από ανωτέρω βία για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν.Υπηρ.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης «Προσάμμωση ακτής ‘‘Καμίνια’’ Τσουκαλάδων».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2015 (Σχετική η αρ. 99/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση ακινήτου για διάθεση αδρανών υλικών Δ.Ε.Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. προς συμπλήρωση της αριθ. 243/2014 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορά στην τροποποίηση σχεδίου πόλης «ΝΥΔΡΙ -ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ» Κ.Φ.78
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν.Υπηρ.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανάθεση του έργου «Βελτίωση και διαπλάτυνση τμήματος (2.710 μ.) της υπάρχουσας δασικής οδού, μεταξύ της θέσης Πόντι Αγ. Πέτρου και Αγ. Νικολάου Νηράς» με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Κ/ΞΙΑΣ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A. αζημίως για το Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *