Δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων παραλίας (ξαπλώστρες κ.λ.π.)

Δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων παραλίας (ξαπλώστρες κ.λ.π.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λευκάδα 21-2-2018

Αριθ. Πρωτ. 2945

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ –ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία  για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας  για ομπρέλες – ξαπλώστρες  -θαλάσσια μέσα αναψυχής – καντίνες  Δ.Ε. Απολλωνίων Ελομένου και Λευκάδας

Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα(ΕΠΕ, Ο.Ε κλπ).Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισμού α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ,   β) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λευκάδας. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα έχει δημοτική ενημερότητα.

Εάν ο συμμετέχων  είναι  νομικό  πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισμού  πρέπει  να  υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Προκειμένου για Α.Ε πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να    αποφασίζετε η συμμετοχή στο διαγωνισμό ,  να ορίζεται και να  εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του διαγωνισμού.

β. Προκειμένου περί άλλων Ν.Π α)Πρακτικό που θα αποφασίζετε η συμμετοχή στην δημοπρασία  και θα  ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συμμετέχει στην διαδικασία της δημοπρασίας. γ)  και δημοτικές ενημερότητες για όλα τα μέλη του Ν.Π.

 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο Λευκάδας στις 13/3/2018 ημέρα  Τρίτη  και από ώρα 09:30 π.μ έως 10:00 π.μ. για την Δ.Ε. Ελλομένου  , από 10:30 π.μ. έως 11:00 μ.μ.  για την Δ.Ε. Λευκάδας  και από ώρα 11:30 μ.μ. έως 12:00 μ.μ. για την Δ.Ε. Απολλωνίων   από την αρμόδια επιτροπή . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης  για  κάθε Δ.Ε.  .Διακήρυξη της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου μας καθώς και στα γραφεία των  Δημοτικών  Ενοτήτων Απολλωνίων , Ελλομένου και Λευκάδας , περίληψη δε της διακήρυξης σε δύο (02) εβδομαδιαίες  εφημερίδες του Νομού μας..      

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον γραφείο προμηθειών του Δήμου Λευκάδας,  τηλ. 2645360563 Διοικητήριο  .

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *