Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών ευχαριστεί τον κ. Βασίλειο Γαζή

%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%cf%89%ce%bd

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

 

Πράξη 36

 

Στην  Αθήνα και στο Γραφείο της Εταιρείας  Λευκαδικών  Μελετών (Σταδίου 48), σήμερα, 18 Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 5η απογευματινή, συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, για να συζητήσει και λάβει απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης     «Έκφραση ευχαριστηρίων στον κ. Βασίλη  Γαζή».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι:

1.- Αθανάσιος Μελάς, Πρόεδρος6.-Δημήτριος Ροζάκης, Βοηθ. Γραμματέα
2.- Άγγελος Χόρτης, Αντιπρόεδρος7.- Πάνος Ροντογιάννη   Βοηθός. Ταμία
3.-ΑντώνηςΣολδάτος,Γεν. Γραμματέας8.- Κώστας  Κατηφόρης, Μέλος
4.- Θωμάς  Πατρίκιος,  Ταμίας9.-ΜιράνταΚουνιάκη-Κορδελλίδη, Μέλος
5.- Σωκράτης Κακλαμάνης, Έφορος

 

Μετά τη διαπίστωση της  νόμιμης απαρτίας και σε εκτέλεση  της   3ης αποφάσεως   του Διοικητικού Συμβουλίου  (συνεδρίαση 10ης  Οκτωβρίου 2016), ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  μοναδικό θέμα λέει ότι:

Ο συμπολίτης μας κ. Βασίλειος Γαζής, γνώστης των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα εκπολιτιστικά κλπ σωματεία και στην προκειμένη περίπτωση η Εταιρεία Λευκαδικών  Μελετών, άνθρωπος της  προσφοράς για  ό,τι  ωραίο και χρήσιμο για τα κοινωνικό σύνολο,  έχει δείξει  απεριόριστη  αγάπη στην Εταιρεία με  θερμούς λόγους και αξιέπαινες πράξεις.

Συγκεκριμένα το έτος 2013, όταν πληροφορήθηκε  ότι χρονίζει  κατά δύο έτη η έκδοση του ΙΒ΄ τόμου του περιοδικού της Εταιρείας  ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ζήτησε να  τυπώσει  με  δικά του έξοδα τον ογκώδη τόμο των  672 σελίδων. Για την έκδοση αυτή  παραδόθηκε  σ’ αυτόν σε ηλεκτρονική μορφή   πλήρως διαμορφωμένο,    το περιεχόμενο του τόμου ΙΒ΄(2009-2011) της Επετηρίδας.

Τύπωσε αυτή, με υποδείξεις του Επιστημονικού μας Συμβούλου κ. Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, ώστε   ο τόμος να είναι ανθεκτικός κατά τη χρήση του και μετά από ελάχιστο  χρόνο παραδόθηκαν στην αποθήκη της Εταιρείας τριακόσιοι  (300) τόμοι του αναφερομένου περιοδικού- βιβλίου.

Το ίδιο έπραξε και το  καλοκαίρι  του  2016, όταν και πάλι πληροφορήθηκε ότι εξαντλήθηκε ο Α΄ τόμος της Ιστορίας της νήσου Λευκάδος, του αείμνηστου Ιστορικού Πάνου Γ. Ροντογιάννη, σελίδες 710. Ενεργώντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο  παραδόθηκαν  στην αποθήκη, από τυπογραφείο του Πειραιά, τριακόσιοι (300) τόμοι  του βιβλίου.

Η δαπάνη για την αγορά  χαρτιού της εκτύπωσης  των δύο βιβλίων θα ήταν για την Εταιρεία μας ποσό της τάξης των  επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00)€.

Για τις μέχρι τώρα  υψηλές προσφορές του, ο Πρόεδρος τονίζει ότι πρέπει να  ευχαριστήσουμε το δωρητή και ακόμα να του αποδώσουμε  το δημόσιο έπαινο.

 

Μετά  την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ακολούθησε συζήτηση, δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες και το Δ.Σ

Ομόφωνα αποφασίζει

 

  1. Εκφράζει προς τον κ. Βασίλειο Γαζή ευχαριστίες για την προσφορά του.

2.- Ανακηρύσσει  αυτόν επίτιμο μέλος της Εταιρείας   και

3.-   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να  δημοσιεύσει  στον  τύπο και σε ηλεκτρονικές

σελίδες την πράξη αυτή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, διαβάζεται η πράξη αυτή, υπογράφεται από όλα τα μέλη και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας         Ο Ταμίας                Τα μέλη

Α. Χόρτης

Αθαν. Μελάς         Αντ.        Σολδάτος     Θωμάς Πατρίκιος      Κ. Κατηφόρης

Μ. Κουνιάκη

Σ. Κακλαμάνης

Δ. Ροζάκης

Π.Ροντογιάννης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *