Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Λευκάδας(σήμα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                             Λευκάδα 20 Αυγούστου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 17865

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16ης/2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και την αριθ. 7079/25.2.15 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
Εισηγητές: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 74991/30549/14.08.15 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ζητήθηκε από το Δήμο μας η υποβολή του σχεδιασμού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέχρι 31/08/2015 και πρέπει κατεπειγόντως να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την σύνταξη της σχετικής μελέτης.
Επίσης απαιτείται η εγγραφή πιστώσεων σε νέους Κ.Α.Ε. και ενίσχυση άλλων για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας, για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων κλπ.)

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *