Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας – Τα θέματα

Δ.Σ. σμικρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                   Λευκάδα 8 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 14643

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της από 17/12/1999 σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» – Ανάδοχος: Γεώργιος Λάππας & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής της Λευκάδας (σχετ. η αρ. 2/15 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας ).
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής & Ανάπτ. Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗ ΑΚΤΗΣ «ΛΙΜΝΙ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΥΣ» προϋπολογισμού 12.300,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ, προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού 24.600,00€
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου, ορισμό συντονιστή και αντικατάσταση μελών συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδα2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων
9. Σύλλογο Αρχιτεκτόνων (realarchitects@gmail.com, τηλ. 2645022548)
10. Επαγγελματικό & Εμπορικό Σύλλογο Ελλομένου (Νυδρί, ees.ellomenou.lefkadas@gmail.com)
11. Εμπορικό Σύλλογο Βασιλικής (Βασιλική)
12. Σύλλογο Επαγγελματιών & Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας (Νικιάνα)
13. Τεχνικό Επιμελητήριο (Λόρδου Βύρωνα & Καραϊσκάκη, teelefkas@tee.gr)
14. Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας (Μαρίνα Λευκάδας, info@lefkadahotels.gr)
15. Ομοσπονδία Συλλόγων Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμ/των Λευκάδας (Ούλοφ Πάλμε & Αγ.
Παντελεήμονος, oseedd-lefkas@aias.gr)
16. Σύλλογο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ
17. Σύλλογο Επαγγελματιών Τουρισμού Αγ. Νικήτα (Σ.Ε.Τ.Α.Ν.)- (Αγ. Νικήτας)
18. Σύλλογο Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λευκάδας
(Σ.Ε.Ι.Κ.Υ.Ε.Λ.)-(Δαίρπφελδ 42)
19. Σύλλογο Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» (Αλέξανδρος, τηλ. 2645041624, soundia@sch.gr)

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *