Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Π. Ε. Λευκάδας

ΔΙΟΙΚ-ΡΙΟ 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων θα δοθούν 15 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έτος 2015, σύμφωνα με τον Ν. 4264/14.
Οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου θα δοθούν σε ανέργους που δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
Οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και μόνο σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στο Διοικητήριο, έως και την Παρασκευή 22-05-2015.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση είναι:
1. Πιστοποιητικό ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Αν ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, Πιστοποιητικό αρμόδιας Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ότι ανήκει στην κατηγορία αυτή.
• Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλοί
• Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα
• Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82)
• Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία
• Γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
• Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες
• Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
• Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων θα γίνει επιλογή των δικαιούχων κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4264/14 και όσοι επιλεχθούν θα κληθούν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση:
1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
5. Φωτοαντίγραφα από την άδεια κυκλοφορίας, και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας
6. Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *