Συνεδριάζει την Παρασκευή (20-2-2015) το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                     Λευκάδα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ. 2848

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 67 και της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας, στην Επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 23/2000 για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ Β΄ ΤΜΗΜΑ» προϋπολογισμού 1.079.970,65 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας Υπεραγοράς ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Μακρύκαμπος Αθανίου της Δ.Ε. Απολλωνίων, στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Εργασίες επισκευής ασφάλτου περιοχής Αγίου Μηνά-Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης Εργατικών Πολυκατοικιών» προϋπολογισμού 12.592,81 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *