Την Παρασκευή 21/11/2014 η 25η & η 26η/2014 Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΔΣ σμικρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 17 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 29425

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για εξορθολογισμό τιμολογίων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισμού Αποχέτευσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» εντός του Εμπορικού Κέντρου THE CITY στην οδό Καραβέλα στη Λευκάδα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Τμήματος Υπάρχουσας Δασικής Οδού Γ΄ Κατηγορίας για μήκος 2+710 μέτρα μεταξύ των θέσεων Πόντι Αγ. Πέτρου και Διασταύρωση οδού προς Αγ. Νικόλαο Νηρά Δ.Ε. Απολλωνίων» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 169.322,55 ευρώ.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Σημείωση: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Κοινοποίηση:                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

—————————————————————————————————————————————————
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 17 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 29426

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 26ης/2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 266, 267 του Ν.3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και αυτές του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 σας προσκαλούμε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015.
Σημείωση: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Κοινοποίηση:                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *