Προκηρύξεις των Κληροδοτημάτων της Ι. Μητρόπολης Λ & Ι

Ι.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για οικονομική ενίσχυση, λόγῳ γάμου τριών (3) οικονομικά αδύναμων γυναικών από το Νομό Λευκάδος, ηλικίας από δέκα τεσσάρων (14) έως σαράντα (40) ετών συμπληρωμένων, με χίλια πεντακόσια (1.500,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καλεί τις ενδιαφερόμενες όπως μέχρι 05 Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας της δικαιούχου (οικογενειακό εισόδημα μέχρι εξι χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών).
 4. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Οργανισμού του Κληρ/τος (ΦΕΚ. 468/13-7-1984) νεάνιδα που έχει ευνοηθεί με προίκιση από άλλο Κληρ/μα, δεν μπορεί να επιλεγεί για οικονομική ενίσχυση σε γάμο, έστω και αν συγκεντρώνει τα παραπάνω προσόντα.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ
Αριθμ. πρωτ. 252

Λευκάδα 19 Οκτωβρίου 2014

5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρ/τος ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για οικονομική ενίσχυση, λόγῳ γάμου πέντε (5) οικονομικά αδύναμων γυναικών από το Νομό Λευκάδος, ηλικίας από δέκα οκτώ (18) έως σαράντα (40) ετών συμπληρωμένων, με δύο χιλιάδες (2.000,00) ΕΥΡΩ για την κάθε μία καλεί τις ενδιαφερόμενες όπως μέχρι 05 Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας της δικαιούχου (οικογενειακό εισόδημα μέχρι εξι χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών).
 4. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Οργανισμού του Κληρ/τος νεάνιδα που έχει ευνοηθεί με προίκιση από άλλο Κληρ/μα, δεν μπορεί να επιλεγεί για οικονομική ενίσχυση σε γάμο, έστω και αν συγκεντρώνει τα παραπάνω προσόντα.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ
Αριθμ. πρωτ. 370

Λευκάδα 19 Οκτωβρίου 2014

5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΤΣΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση, για οικονομική ενίσχυση λόγῳ γάμου τριών (3) ορφανών και οικονομικά αδύναμων γυναικών από το Νομό Λευκάδος, με δύο χιλιάδες (2.000,00) ΕΥΡΩ για την κάθε μία καλεί τις ενδιαφερόμενες όπως μέχρι 05 Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας της δικαιούχου (οικογενειακό εισόδημα μέχρι εξι χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών).
 4. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ
Αριθμ. πρωτ. 251 Λευκάδα 19 Οκτωβρίου 2014

5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρ/τος ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ προκηρύττει ότι:

Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση είκοσι (15) άπορων φοιτητών-φοιτητριών καταγόμενων από το Νομό Λευκάδος, ανώτατων ή ανώτερων σχολών, με χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ για τον κάθε έναν καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως μέχρι 05 Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλουν στο Κληρ/μα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Σχετική Αίτηση προς το Κληροδότημα
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογένειας των δικαιούχων (οικογενειακό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών καθώς και το υπ’ αριθμ. 105768/ 1054/ 19-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου).
 4. Βεβαίωση χρηστοηθείας του Εφημερίου της Ενορίας τους καθώς και της εν γένει οικογενειακής τους κατάστασης.
 5. Βεβαίωση σπουδών της ανώτερης ή ανώτατης σχολής που έχει εισαχθεί.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
+Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *