Συνεδριάζει στις 23-3 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει στις 23 3 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 201.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 350.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 59/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο, από «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ» στο ορθό «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018, έγκριση και ψήφιση των πιστώσεων.
Εισηγητής:Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 5/2018 απόφασης Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου και απαλλαγή ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Βλυχού.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αναγνώριση οδού που συνδέει τον οικισμό Καστού με το βορειότερο άκρο της νήσου στο σημείο της θαλάσσιας επικοινωνίας με τον οικισμό Αγραπιδιά Καλάμου, ως κύριας δημοτικής Λευκάδας .
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή Λειψόπυργου της Τ.Κ. Ευγήρου στη θέση «Αλυκές και Πλαγιές» του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδός) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο μονοπάτι και καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών.).
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στη θέση «Φέλικας» και « Πόρτο Κατσίκι» που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο Δ0 διακλαδώνεται σε δύο κλάδους που λειτουργούν τις περιόδους αιχμής της κυκλοφορίας ως άνοδος και κάθοδος έως το σημείο Δ102, καταλήγει στο σημείο Δ104 (χώρος αναψυχής Πόρτο Κατσίκι, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας) και τελικά στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μέσω σκαλοπατιών..
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ0 συμβολή με δημοτική οδό εντός οικισμού Αθανίου και καταλήγει στην παραλία Γιαλός.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κοπής δέντρου (λεύκας) το οποίο βρίσκεται εντός δημοτικής οδού του σχεδίου πόλης Βασιλικής Πόντη στη θέση Κολυβάτα Βασιλικής της Δ.Ε. Απολλωνίων.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 20 ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *