Αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 5ης  Μαρτίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

 

·        Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής.

 

  • Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

 

  • Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.

 

  • Την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

 

  • Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.

 

  • Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού  έτους 2016.

 

  • Τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

 

  • Την Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.

 

  • Την έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων συνολικού προυπολογισμού 31.000 € σε Καστό, Αθάνι και Εγκλουβή.

 

  • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επεμβάσεις-αποκαταστάσεις του κτηρίου Απόλλωνα Καρυάς» ποσού 39.510,61 €.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *