Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Λευκάδα 22 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. 29694

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  την 28η   Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 86.800,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 109507/11-10-2017 ( ΑΔΑ: 60ΣΟ465ΧΙ8-2ΟΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΜΠ-022 συνολικής δαπάνης 86.800,00 ευρώ.

                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 2.800.000,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 109508/11-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΩ9465ΧΙ8-ΜΨΠ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ – ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΕΠ-022 συνολικής δαπάνης 2.800.000,00 ευρώ.

                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 600.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 138904/18-12-2017 (ΑΔΑ: 75ΧΛ465ΧΙ8-Γ58) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΕ-071 ΤΡΟΠ 1, συνολικής δαπάνης 600.000,00 ευρώ.

                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ».

                                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

                                   Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση α) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2018, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση πρώην δημοτικού σχολείου Φρυνίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 31/17 αποφ. ΔΕΠ)

                                   Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
  3. Επιμελητήρια
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *