Πρόσκληση του ΤΑΟΛ για επενδυτή που θα εκμεταλλευθεί το Οινοποιείο στο Κάστρο

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» προσκαλεί δημοσίως κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί το συγκρότημα ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ (κτίριο και περιβάλλοντα χώρο) να εκδηλώσει ενδιαφέρον με υποβολή κλειστού φακέλου που θα περιέχει :

1.Προτεινόμενη χρήση με αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο.
2.Επενδυτικό σχέδιο και περιγραφή του για την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.
3. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου.
4. Αποδεικτικά επιχειρηματικής εμπειρίας.
5. Χρονική διάρκεια μίσθωσης ή άλλης μορφής συνεργασίας με το Συν/σμό.
6. Ετήσιο καθαρό μίσθωμα και αναπροσαρμογές αυτού συν πιθανά ποσοστά επί του τζίρου.
7. Προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα για μια πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του επιχειρηματικού σχεδίου.
8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Τραπέζης ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ) ύψους 15.000 €. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στους συμετέχοντες, θα καταπέσει όμως αυτή του υποψήφιου επενδυτή που επιλεγεί και αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του.
9. Περιγραφή των εγγυήσεων προς διασφάλιση του Συν/σμού για τις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν (καλής εκτέλεσης της επένδυσης και καλής εκτέλεσης της σύμβασης).

Οι προτάσεις θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν από τον Συν/σμό, ο οποίος είναι και η μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού απ’ τη συμμετοχή τους. Για τις προτάσεις που θα αξιολογηθούν κατ΄αρχή θετικά η διαδικασία για την ολοκλήρωσή των θα συνεχιστεί με τη παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον του Δ.Σ.

Οι φάκελοι πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7, 31 100 Λευκάδα, έως 19-5-2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Για κάθε προκαταρκτική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/ντρια του Συν/σμού κ. Καρύδη Κων/να, τηλ. 2645022319.
Λευκάδα 13-4-2017

 

Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΤΑΟΛ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *