Η Ένωση Ξενοδόχων ενημερώνει για τα τέλη φωτισμού & καθαριότητας

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
LEFKADA HOTEL ASSOCIATION
Λευκάδα 01/03/2017

Θέμα : Τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην ένωσή μας αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.429/1976 (ΦΕΚ 235 Α ) με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι επιβολής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις κρίνουμε σκόπιμη την παράθεση των ακόλουθων οδηγιών:

Αγαπητοί συνάδελφοι, για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στις διατάξεις του αρ. 5 του ν.429/1976 (ΦΕΚ 235 Α )απαιτείται υποβολή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στον οικείο ΟΤΑ σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρ.8 του ν.1599/1986 αναφορικά με τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης . στην σχετική αυτή δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς το εμβαδόν των χώρων (πχ. δωμάτια, γραφεία ,κτλ.) και ο αντίστοιχος χρόνος λειτουργίας του με αναφορά συγκεκριμένων ημερομηνιών. Το δημοτικό / κοινοτικό συμβούλιο του οικείου ΟΤΑ αποφαίνεται για το συγκεκριμένο αίτημα εκδίδοντας απόφαση με την οποία είτε αποδέχεται την δηλωθείσα εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης υπό την επιφύλαξη ελέγχου αυτής είτε την απορρίπτει δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι , με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται η βάση επιβολής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού ( μετά από αυτοψία των αρχών ) για τον αιτούντα υπόχρεο η έκδοση της απόφασης αυτής από τον δημοτικό / κοινοτικό συμβούλιο είναι υποχρεωτική και δεν χωρεί απόρριψη του αιτήματος δια της σιωπηρής άρνησης έκδοσής της . Οι αποφάσεις αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας

Για τον έλεγχο της ακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ θα πρέπει να διενεργούν τόσο προληπτικό όσο και κατασταλτικό έλεγχο στις επιχειρήσεις ( τόσο μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης και πριν την έκδοση της απόφασης του δημοτικού /κοινοτικού συμβουλίου ) εφόσον συμπίπτει χρονικά με τη περίοδο της μη λειτουργίας της επιχείρησης.
Για περισσότερες εξηγήσεις επικοινωνήστε με τον πρόεδρο στο τηλέφωνο 6972225022.

Με εκτίμηση,
Πρόεδρος
Θερμός Μανώλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.