δημου υπολ.

Ενημέρωση

Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών του Δήμου Λευκάδας

Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Λευκάδας προχωρά σε εργασίες συντήρησης των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του Δήμου Λευκάδας. Οι προγραμματισμένες εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας διακομιστών (και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής) και βελτιστοποίησης της απόδοσης αυτών. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 4 Απρίλη 2016, από τις 14:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές του Δήμου Λευκάδας και κατά συνέπεια δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πολιτών. Η δημοτική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης www.lefkada.gov.gr θα είναι προσβάσιμη.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ