Η Εύα Κατωπόδη προτείνει ένα δίκαιο σύστημα επιχορήγησης των Σωματείων

ΕΥΑ

΄Ενα πολύ ενδιαφέρον “Σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης-επιχορήγησης των πολιτιστικών σωματείων ή συλλόγων ” κατέθεσε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο η δημοτική σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας Εύα Κατωπόδη, με σκοπό η όποια ενίσχυση να γίνεται με δίκαιο τρόπο και με διαφανή προκαθορισμένα κριτήρια, ώστε να αρθούν οι αιτίες προστριβής και οι γκρίνιες (και μεταξύ των σωματείων), που προκαλεί ο αυθαίρετος και εν πολλοίς άδικος τρόπος επιχορήγησης που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Το έναυσμα γι αυτή την πρωτοβουλία της, όπως μας είπε η δημοτική σύμβουλος, ήταν η εισήγηση του 5ου θέματος στην ημερησία διάταξη της 7ης/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. (της Τετάρτης 29-4-15) για την έγκριση σχετικών επιχορηγήσεων, στην οποία παρατηρήθηκε ότι άλλα Σωματεία ή Σύλλογοι προτείνονταν να επιχορηγηθούν με το 100% των αιτουμένων ποσών κι αφού ακολουθούσε μια ασύμμετρη κι άναρχη κατιούσα κλιμάκωση, κάποια κατέληγαν να επιχορηγούνται με μόλις το 9%!

Το σύστημα λοιπόν που προτείνει και κατέθεσε στο προεδρείο η δημοτική σύμβουλος, έχει ως εξής:

Προτεινόμενο σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης – επιχορήγησης
των πολιτιστικών σωματείων ή συλλόγων

Σκοπός του προτεινόμενου συστήματος είναι να τερματιστεί η αυθαίρετη και η συχνά άδικη κατανομή των διατιθέμενων κονδυλίων από πλευράς Πνευματικού Κέντρου ή του Δήμου Λευκάδας που έχει παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια και να εφαρμοσθεί ένα λογικό και προκαθορισμένο σύστημα οικονομικής ενίσχυσης, ανάλογα με το μέγεθος, την πολιτιστική δράση αλλά και την πολιτιστική εκπαίδευση που παρέχει το κάθε Σωματείο.

Α΄ Δημιουργία Μητρώου με εγγραφή και κατάταξη σωματείων
Α1. Δημιουργείται (και τηρείται) απ΄ το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας Μητρώο Πολιτιστικών Σωματείων (ή Συλλόγων), στο οποίο καταχωρούνται όλα τα πολιτιστικά σωματεία του Δήμου μας που ενδιαφέρονται να τυγχάνουν επιχορήγησης. Ο φάκελος του κάθε Σωματείου θα πρέπει να περιέχει:
Α.1.1 Κατάσταση με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των ενεργών ενήλικων μελών του.
Α.1.2 Κατάσταση με τα ονόματα των παιδιών που εκπαιδεύονται στα τμήματα πολιτιστικών δεξιοτήτων (π.χ. μουσικής ή χορού) που διατηρεί το κάθε Σωματείο, αλλά και τα ονόματα καθώς και τηλέφωνα των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
Α.1.3 Την αναλυτική πολιτιστική δράση του Σωματείου κατά τον τελευταίο χρόνο.
Α.1.4 Την αναλυτική προγραμματισμένη πολιτιστική δράση του Σωματείου για τον επόμενο χρόνο.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο κατά το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους.

Β΄ Δημιουργία λίστας μοριοδότησης
Β.1 Δημιουργείται μια ειδική λίστα μοριοδότησης με βάση το μέγεθος, την πολιτιστική παρουσία και δράση του κάθε Σωματείου αλλά και την πολιτιστική εκπαίδευση που αυτό παρέχει, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
Β.1.1 Μοριοδότηση με βάση τα ενεργά μέλη του Σωματείου ως εξής:
-Για κάθε 25 ενεργά μέλη το Σωματείο θα παίρνει 1 μόριο, που σημαίνει πως αν έχει από 25 μέχρι 50 μέλη 2 μόρια, στα 100 μέλη 4 μόρια, στα 150 μέλη 6 μόρια κ.ο.κ.
Β.1.2 Για τα παιδιά που εκπαιδεύονται σε τμήματα πολιτιστικής εκπαίδευσης, το Σωματείο θα παίρνει 1 μόριο ανά 10 μαθητές.
Β.2 Μοριοδότηση με βάση την πολιτιστική δράση του τελευταίου χρόνου ως εξής:
-Για κάθε ενεργή συμμετοχή του Σωματείου σε τοπική πολιτιστική εκδήλωση 2 μόρια, αριθμός που διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Σωματείο είναι ο διοργανωτής.
-Για κάθε συμμετοχή του Σωματείου σε πολιτιστική εκδήλωση εκτός του Δήμου μας, αν μεν ο δήμος που φιλοξενεί ή διοργανώνει την εκδήλωση είναι μεγαλύτερος του δικού μας θα παίρνει 4 μόρια, διαφορετικά θα παίρνει ίδιο μπόνους με την τοπικής εκδήλωση (2 μόρια).
-Για κάθε συμμετοχή του σε πολιτιστική εκδήλωση πανελλαδικής εμβέλειας 6 μόρια.
-Για κάθε συμμετοχή του σε διεθνή πολιτιστική εκδήλωση του εξωτερικού 10 μόρια.
Β. 3 Μοριοδότηση με βάση την προγραμματισμένη πολιτιστική δράση του επόμενου έτους ως εξής:
-Το κάθε Σωματείο θα παίρνει το 50% της μοριοδότησης της προηγούμενης παραγράφου (Β.2) για κάθε προγραμματισμένη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις κατά το επόμενο έτος.

Γ΄ Κατανομή των κονδυλίων επιχορήγησης
Γ.1 Με την λήξη κάθε χρόνου κι αφού θα έχει καταρτιστεί η ειδική λίστα μοριοδότησης, θα προστίθενται τα μόρια όλων των Σωματείων ώστε να προκύπτει το σύνολό τους.
Γ. 2 Δεδομένου πως στο τέλος κάθε έτους θα είναι γνωστό (απ΄ τον προϋπολογισμό) το όποιο συνολικό διαθέσιμο ποσό για την επιχορήγηση των πολιτιστικών Σωματείων, διαιρώντας αυτό το ποσό με τον συνολικό αριθμό των μορίων, ορίζεται η τιμή ανά μόριο εκείνης της χρονιάς.
Γ.3 Το ποσόν της ετήσιας επιχορήγησης του κάθε Σωματείου συνεπώς, θα προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό ετήσιο αριθμό μορίων του επί την τιμή του μορίου κατά την συγκεκριμένη χρονιά.

Δ΄ Συμπέρασμα
Εφαρμόζοντας το προτεινόμενο σύστημα θα αποφεύγονται οι αυθαίρετες χρηματοδοτήσεις των ημετέρων σε βάρος των άλλων, που είναι και ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας δυσαρεσκειών και πικριών που τόσο συχνά μας ταλαιπώρησαν, αφού θα υπάρχει πλέον προκαθορισμένη, διαφανής και δίκαιη κατανομή του οποιουδήποτε διατιθέμενου ποσού, μεγάλου ή μικρού. Το σημαντικότερο όμως είναι πως έτσι θα δίδεται κίνητρο στα Σωματεία, ώστε αφενός να εντείνουν τη πολιτιστική τους παρουσία και δράση κι αφετέρου να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Σημαντική διευκρίνιση: Ο αριθμός των μορίων που προτείνονται ανά περίπτωση είναι εντελώς ενδεικτικός. Ο ακριβής αριθμός τους, όπως και γενικότερες πιθανές μετατροπές της παρούσας πρότασης, θα μπορούσαν να προκύψουν μετά από ευρεία διαβούλευση, στην οποία θεωρώ πως θα πρέπει να συμμετέχουν και τα ίδια τα πολιτιστικά Σωματεία.
Παραμένω στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση

Λευκάδα 28 Απριλίου2015
Ευανθία Κατωπόδη
Δημοτική Σύμβουλος & μέλος του Δ. Σ. του Π. Κ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *