Συνεδροάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδροάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

     Λευκάδα 1η Μαρτίου 2024

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που θα διεξαχθεί 5  Μαρτίου 2024, ημέρα  Τρίτη και ώρα 16:00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

                                 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση ∆.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2024.

Εισηγητές:   Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                                                Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος 

    

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.

                                                              Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024.

                                                              Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων  για το έτος 2024.

                                                              Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  για το έτος 2024.

                                 Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2024.

    Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων, για το έτος 2024.

    Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής παραχώρησης  τμήματος ΑΒΚ 75 (Ο.Τ 432) δημόσιου κτήματος στο Δήμο Λευκάδας.

                                                              Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9 ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών  του με αρ. πρωτ. 4193/7-03-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012282924) και την ορθή επανάληψη αυτού στις 4-4-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012282924) συμφωνητικού ανάθεσης  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τη Δ.Ε. Απολλωνίων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας».

                                                             Εισηγητής:  Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών  του με αρ. πρωτ. 6701/18-03-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010234731/18-03-2022) συμφωνητικού ανάθεσης  προμήθειας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ».

                                                            Εισηγητής:  Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

                                                             Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών, έτους 2024 (άρθρο 221 του Ν. 4412/16).

                                                             Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο :  Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό  μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λευκάδας.

                                                             Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

 

  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ                                                                       

                                                                                                                        

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *