Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 στο δημοτικό κατάστημα στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη, που θα πραγματοποιηθεί δημόσια, Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 δια ζώσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67Α παρ.2 ν. 3852/10 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν. 5056/23 & τις υπ΄αριθ. 1237/94548/06.11.2023 και 98/8182/26.01.2024 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

 

Τα θέματα που προτάθηκαν προς συζήτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2024 & ώρα 11:00  έχουν ως ακολούθως:

 

 1. Λήψη μέτρων από τον Δήμο Λευκάδας και τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας, για την επάρκεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την προσεχή καλοκαιρινή περίοδο.

Προτείνων: Σέρβος Κων/νος, Δ.Σ. από τη Δ.Π. «Όλοι για τη Λευκάδα».

 

 1. Ζεύξη της Λευκάδας.

Προτείνων: Δρακονταειδής Κων/νος, επικεφαλής Δ.Π. «΄Ολοι για τη Λευκάδα».

 

 1. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της κοινότητας Καρυάς θα παραμείνει στην κοινότητα Καρυάς ή θα μεταφερθεί στη Λευκάδα. Τώρα λειτουργεί ή όχι;

Προτείνων: Θερμός Ευάγγελος Δ.Σ. από τη  Δ.Π. «Όλοι για τη Λευκάδα».

 

 1. 4. Κατόπιν της επίσημης πρόσκλησης στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης καθώς και στο δήμο Λευκάδας και στην οποία ως δήμος ανταποκριθήκαμε με την παρουσία μου, ως δήμαρχος Λευκάδας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις 9 Νοεμβρίου του 2023, οριστικοποιήθηκε η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος, στις 24 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Τούτου δοθέντος, ερωτάται ο κ. δήμαρχος να μας απαντήσει σε τι ενέργειες έχει προβεί αναφορικά με την προετοιμασία για την υποδοχή και την παραμονή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Λευκάδα.

Προτείνων:  Χαράλαμπος Καλός επικεφαλής Δ.Π. «Σύγχρονη Λευκάδα»

 

 1. 5. Με την κατάργηση του νομικού προσώπου του δήμου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας», οι αρμοδιότητες του Πνευματικού Κέντρου, βάσει νόμου, θα ασκούνται από τον δήμο Λευκάδας. Ερωτάται ο κ. δήμαρχος, μετά τα νέα δεδομένα, σε τι ενέργειες έχει προβεί για την οργάνωση και λειτουργία του πολύ σημαντικού τομέα του πολιτισμού για τον τόπο μας.

Προτείνων: Μπελεγρίνος  Σπυρίδων, Δ.Σ. από Δ.Π. «Σύγχρονη Λευκάδα»

 

 1. Η τουριστική κίνηση για το 2024 αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη, οι οδικοί άξονες προς τη Λευκάδα ολοκληρώνονται, με αποτέλεσμα και φέτος το νησί μας να δεχθεί μεγάλη κυκλοφοριακή πίεση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τούτων δοθέντων ερωτάται ο κ. δήμαρχος να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της αναφερθείσας, από τον ίδιο σε δημόσια τοποθέτηση, επιπρόσθετης σύνδεσης της Λευκάδας με την Αιτωλοακαρνανία, με τη χρήση μικρού ευέλικτου ferry boat.

Προτείνων: Λύγδας Σπυρίδων, Δ.Σ. από Δ.Π. «Σύγχρονη Λευκάδα»

 

 1. Ερωτάται ο κ. δήμαρχος και πρόεδρος του δημοτικού λιμενικού ταμείου, ποια η βούληση του σχετικά με την αποκατάσταση, αξιοποίηση και λειτουργία του τουριστικού περίπτερου.

                                      Προτείνων: Πεντεσπίτης Νικόλαος, Δ.Σ. από Δ.Π. «Σύγχρονη Λευκάδα»

 

8.Το τουριστικό καταφύγιο στο Νυδρί ολοκληρώνεται από την ΠΙΝ, μέσω του προγράμματος AI SMART του Interreg,  και παραδίδεται στο δημοτικό λιμενικό ταμείο στο τέλος Μαρτίου. Ερωτάται ο κ. δήμαρχος και πρόεδρος του δημοτικού λιμενικού ταμείου πως προτίθεται να λειτουργήσει την συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση και τι ενέργειες έχει κάνει επί αυτού;

                                      Προτείνων: Γαζής Γεώργιος, Δ.Σ. από Δ.Π. «Σύγχρονη Λευκάδα».

 

 1. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

                                      Προτείνων: Αρματάς Γεράσιμος, Αντιδήμαρχος

 

10.Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Προτείνουσα: Κάτσενου Θεοδώρα  Αντιδήμαρχος

 

 1. Δρόμος παραλίας Αη Γιάννη Λευκάδας.

                                      Προτείνουσα: Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Αντιδήμαρχος

 

 1. Ύδρευση λήψη μέτρων για επάρκεια νερού στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας- Αποκατάσταση βλαβών – Μεταφορά υδρομέτρων – Επέκταση δικτύου.

                                       Προτείνων: Διγενής Νικόλαος, πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Κατούνης

 

 1. Κατάσταση των παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων Καρυωτών Λευκάδας.

Προτείνων:  Ζαβιτσάνος Μάριος, πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Καρυωτών

 

14.Κατάσταση γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων Τσουκαλάδων Λευκάδας.

                                      Προτείνων:  Βεργίνης Νικόλαος, πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Τσουκαλάδων

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

        Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή Λευκάδας
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

δημ. κοινοτήτων για την ενημέρωση των Προέδρων

5 Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Επιμελητήρια
 2. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 3. Δημοτικές  Ενότητες
 4. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 5. Εργατικό κέντρο
 6. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 7. Εμπορικό Σύλλογο Ελλομένου
 8. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *