Ομιλία του βουλευτή Θ. Καββαδά στη Βουλή για την φοροδιαφυγή

Ομιλία του βουλευτή Θ. Καββαδά στη Βουλή για την φοροδιαφυγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 5 Σεπτεμβρίου 2023

 

Θανάσης Καββαδάς: «Μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής: έλεγχοι στις ψηφιακές πλατφόρμες  και διασύνδεση των POS αρχικά με τις ταμειακές μηχανές

και σύντομα με την ΑΑΔΕ» – Ομιλία στη Βουλή

 

Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες και τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και με την ΑΑΔΕ.

Σχολίασε ότι στο δεύτερο αυτό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά τις εκλογές του Ιουλίου, η Κυβέρνηση συνεχίζει να προχωρά σε θεσμικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, συνεπής στις δεσμεύσεις της αλλά και στην εντολή που πήρε από τους πολίτες, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση, συνιστά μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η οποία, όσο συνεχίζεται, ζημιώνει όχι μόνο τα δημόσια οικονομικά, αλλά κυρίως τους νομοταγείς πολίτες.

Επεσήμανε ότι η φοροδιαφυγή δημιουργεί έναν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συνεπών επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, αλλά συχνά και των πελατών και βεβαίως στερεί σημαντικά έσοδα από το κράτος, το οποίο έτσι αδυνατεί να υλοποιήσει την κοινωνική του πολιτική.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο συνιστά ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2021/54 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες, επιβάλλει για πρώτη φορά υποχρεώσεις στους διαχειριστές πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα AirBnB, που δραστηριοποιούνται στις χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν πλέον την υποχρέωση να συλλέγουν και να κοινοποιούν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με τους πωλητές που αξιοποιούν τις πλατφόρμες για μισθώσεις ακίνητης περιουσίας και μέσων μεταφοράς, για παροχή προσωπικών υπηρεσιών και για πώληση αγαθών. Έτσι, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι πλέον υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα δεδομένα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες τους, ενώ παράλληλα προβλέπονται διασταυρώσεις στοιχείων όπως και κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με τις φορολογικές αρχές των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχολίασε ότι έτσι αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών στη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής από τις συναλλαγές που διεξάγονται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, και ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται σε:

  • Μισθώσεις ακινήτων κάθε μορφής.
  • Πώληση αγαθών.
  • Μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς.
  • Παροχή προσωπικής υπηρεσίας

Επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα, ο έλεγχος των συναλλαγών μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς δεν υπήρχε ένα σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο για την υποχρέωση παροχής στοιχείων. Πλέον, τόνισε, με την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, τα δεδομένα μεταβάλλονται.

Η ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες, θα μπορούν να διασταυρώνονται με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι ως προς το εισόδημα  από τις πλατφόρμες και μάλιστα σε διακρατικό επίπεδο κάτι που, όπως ανέφερε, ήταν απαραίτητο με δεδομένο ότι και οι πλατφόρμες λειτουργούν ταυτόχρονα και συνεργάζονται με επιχειρήσεις από πολλές χώρες.

Για το σκοπό αυτό λοιπόν, κατέληξε, δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να πραγματοποιούν ελέγχους και στο εξωτερικό, ενώ για πρώτη φορά προβλέπονται σαφείς και αυστηρές, ειδικές κυρώσεις, πέραν των γενικών που προβλέπονται για φορολογικές παραβάσεις από το ισχύον πλαίσιο. Συγκεκριμένα:

  • Προβλέπονται αυστηρές ποινές και πρόστιμα για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που είτε δεν δίνουν στοιχεία είτε δίνουν ελλιπή και παραπλανητικά στοιχεία. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 500.000 ευρώ και να αυξάνονται κλιμακωτά εφόσον υπάρχει υποτροπή.
  • Στις πλατφόρμες που δεν συνεργάζονται θα επιβάλλεται διακοπή της πρόσβασης στους ιστοτόπους των ψηφιακών πλατφορμών.
  • Για τους πωλητές που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις πλατφόρμες, προβλέπεται μεταξύ άλλων το κλείσιμο του λογαριασμού και η παρακράτηση των πληρωμών.

Στη συνέχεια, ο Βουλευτής αναφέρθηκε σε μια ακόμα, πολύ σημαντική, όπως την χαρακτήρισε, πρόβλεψη του νομοσχεδίου, σχετικά με την ψηφιακή διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, η οποία θα συμβάλλει όχι μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών αλλά και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τόνισε ότι οι ρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, αφού προβλέπουν την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, ανέφερε, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν POS που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ για το σκοπό αυτό, θα δοθούν στις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τέτοια μηχανήματα συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κράτους.

Επεσήμανε τέλος ότι έτσι γίνεται το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για να προχωρήσει διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ που θα διασφαλίσει τη δίκαιη και ίση φορολογική μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής ανέφερε:

«Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή έχουν κόστος και για το κράτος και για την ιδιωτική οικονομία και, φυσικά, για την κοινωνία. Η αντιμετώπισή της πρέπει να γίνει με ουσιαστικά, εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά μέτρα και αυτό ήταν και παραμένει σταθερά προτεραιότητα για τις Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αποδώσει καρπούς. Σε αυτές, προστίθεται σήμερα ένα ακόμη πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που θέτει τις βάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μάλιστα με διεθνή συνεργασία και προδιαγραφές.

Θέλω να πιστεύω  ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο χωρίς αστερίσκους και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει, με αμείωτη ένταση, το μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό της έργο.»

 

 

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να δείτε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *