Δήμαρχος Χ. Καλός: “2.300.000 Ευρώ στον Δήμο μας για την οδική ασφάλεια”

Δήμαρχος Χ. Καλός: “2.300.000 Ευρώ στον Δήμο μας για την οδική ασφάλεια”Διασταύρωση Φιλοσόφων & Αναπαύσεως

Λευκάδα, 18/3/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Χ. Καλός: “2.300.000 Ευρώ στον Δήμο μας για την οδική ασφάλεια”

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «2.300.000,00€ στο δήμο Λευκάδας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

Με την υπ. αριθ. 20107/09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) κοινή απόφαση των αναπληρωτών υπουργών εσωτερικών και οικονομικών, κκ. Στυλιανό Πέτσα και Θεόδωρο Σκυλακάκη, εντάχθηκε το έργο του δήμου Λευκάδας: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δήμου Λευκάδας» με προϋπολογισμό 2.300.000,00€. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το έργο αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας», που αφορά στην παρέμβαση σε υφιστάμενες οδούς σε σημεία όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα οδικής ασφαλείας, όπως αναβάθμιση ισόπεδων κόμβων, ασφαλτοστρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία, σήμανση και οδοφωτισμό, καθώς επίσης, και ένα (1) συνοδό υποέργο με τίτλο: «Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο» (40.000€), για πιθανές σχετικές εργασίες που θα προκύψουν. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν τις κάτωθι περιοχές:

Α. Περιοχές Αγίου Ιωάννη – Γύρας  

Εργασίες αποκατάστασης περιαστικών δημοτικών οδών που οδηγούν στις παραλίες της πόλης  και παραλαμβάνουν όλη την βαριά κυκλοφορία από και προς το νησί της Λευκάδας. Συγκεκριμένα:

Από το Πνευματικό Κέντρο έως τον κόμβο του Αγίου Ιωάννη, προβλέπεται φρεζάρισμα τμήματος του οδοστρώματος και η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, διαγράμμιση των δύο άκρων του οδοστρώματος και των διαβάσεων των πεζών, και τοποθέτηση αντανακλαστικών στοιχείων στα άκρα. Ενίσχυση της κάθετης σήμανσης.

Περιοχή Γύρας, Διαγράμμιση των δύο άκρων και του κέντρου του οδοστρώματος, τοποθέτηση αντανακλαστικών στοιχείων, διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και ενίσχυση της κάθετης σήμανσης.

Β. Οδός Αγίας Μαρίνας

Αναβάθμιση της κυρίας δημοτικού οδού από την διασταύρωση του Αγίου Ιωάννη (μετά του Μύλους) προς την οδό Πεφανερωμένης, δια μέσου της Αγίας Μαρίνα. συνολικού μήκους 1450 μ.  Η επέκταση του σχεδίου πόλεως, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και η τροποποίηση διέλευσης των βαρέων οχημάτων από το κέντρο της πόλης προς την οδό Φιλοσόφων, διάβρωσαν σε μεγάλο βαθμό την οδό της Αγίας Μαρίνας. Σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού διέλευσης των πεζών και ελαφρών οχημάτων (ποδήλατα, μοτοποδήλατα),απαιτείται αναβάθμιση της οδού για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με τα νέα χαρακτηριστικά της περιοχής.

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η αποξήλωση της κατεστραμμένης ασφάλτου, η διευθέτηση των όμβριων υδάτων, και η ανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η οδός θα οδοσημανθεί και θα διαγραμμισθεί σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της κυκλοφορίας.

 

Γ. Οδός Φιλοσόφων

Η οδός Φιλοσόφων πραγματοποιήθηκε την αρχή της δεκαετίας του 2000 για την εξυπηρέτηση του μέγιστου φορτίου της κυκλοφορίας των βαρέων και λοιπών επιβατικών οχημάτων, καθώς αποτελεί την επέκταση της οδού της Αγίας Μαρίνας από όπου περνάνε τα βαρέα οχήματα κατά την είσοδό τους στο νησί.

 

Προβλέπεται η αποξήλωση της κατεστραμμένης ασφάλτου, η διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ανακατασκευή τμημάτων με μεγάλη καθίζηση, και ανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η οδός θα οδοσημανθεί και θα διαγραμμισθεί σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της κυκλοφορίας.

 

Δ. Κυκλικός κόμβος οδών Αναπαύσεως – Φιλοσόφων πόλης Λευκάδας 

Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου μιας λωρίδας κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Φιλοσόφων της πόλης, στο ύψος του κοιμητηρίου.

 

Ε. Οδός 91

Στην κεντρική οδός εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Λευκάδας, (πρώην Shell), προβλέπεται: ασφαλτόστρωση, η κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού, σύνδεση με τον οχετό απορροής ομβρίων, τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, κατασκευή φρεατίων ύδρευσης παρόδιων ιδιοκτησιών, κατασκευή αγωγού αποχέτευσης με τα απαιτούμενα φρεάτια, κατασκευή πεζοδρομίων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED και τοποθέτηση κάθετης, οριζόντιας και πληροφοριακής σήμανσης.

 

ΣΤ. Κύρια δημοτική οδός Νυδριού – Βαυκερή

Στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό της Βαυκερής θα γίνουν τοπικά παρεμβάσεις με τη διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυση των οχημάτων, κυρίως στις στροφές. Θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας και θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγραμμίσεων με ανακλαστική βαφή.

 

Ζ. Δρόμος προς παραλία Γιαλός

Εργασίες προστασίας του πρανούς στη θέση Ράχη, Αθανίου.

 

Η. Δρόμος προς παραλία Κάθισμα  

Στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην παραλία Κάθισμα, που δέχεται ένα τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο τους καλοκαιρινούς μήνες, προβλέπονται εργασίες διαγραμμίσεων με ανακλαστική βαφή, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών, πινακίδων και μόνιμων μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος.

 

Μέτρα μείωσης ταχύτητας

Τέλος, προβλέπονται εκτεταμένες διαγραμμίσεις τόσο στο αστικό όσο και περιαστικό οδικό δίκτυο του δήμου μας, καθώς και άλλα μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

 

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου, ο δήμαρχος Λευκάδας κ. Χαράλαμπος Καλός σε δήλωσή του ανέφερε: «Μια ακόμα προσπάθειά μας φέρει αποτέλεσμα. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες σε σύντομο χρονικό διάστημα και υποβάλλαμε έγκαιρα έναν πλήρη φάκελο. Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Ευχαριστώ τους υπουργούς κκ. Στυλιανό Πέτσα και Θεόδωρο Σκυλακάκη για την απόφαση ένταξης, και την τεχνική υπηρεσία του δήμου Λευκάδας που δούλεψε για την υποβολή και επιτυχή έκβαση της τεκμηριωμένης πρότασής μας. Βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζοντας τη σήμανση και θωρακίζοντας τους δρόμους  μας, με πρωταρχικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Συνεχίζουμε με σχέδιο και πρόγραμμα για μια καλύτερη Λευκάδα».

                                                                                    ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *