Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                           Λευκάδα     9/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               Προς τα  τακτικά μέλη

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                      τη ς

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                  (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                    

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 27486

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, σας καλούμε την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 12:00  σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε.  για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Λευκάδας για την αριθ’ 230/2022 αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  κατά της Γ. Σ, του  Π.Σ, του Α.Σ,  του Ι.Σ με την διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών.

                                                         Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε.  για άσκηση ή μη αίτησης αναστολής κατά της 5234/2022 τελεσίδικης απόφασης  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που δίκασε τη διαφορά  σε δεύτερο βαθμό μεταξύ άλλων διαδίκων και των Κ.Β., Θ.Α., Κ–Γ.Α., Π.Ι., Κ.Ε., Σ.Ε. κατά  του Δήμου Λευκάδας.

                                                         Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του δεύτερου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση 24-02-2023  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 10-2-2020 και αριθμό κατάθεσης ΠΡ 17/2020  προσφυγής της ΟΕ ΑΔΑΜΟΝ η  οποία  μεταξύ άλλων στρέφεται  στο Δήμο Λευκάδας για ακύρωση της αριθ’ 7642/11-6-2019  πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.

                                                         Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 17ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

                      ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ης παράτασης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 €, αναδόχου: Μ.&Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για αποδοχή δωρεάς ψηφιακού υλικού στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

                                                                                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

     

 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *