Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δ. Σ.

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δ. Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 18Νοεμβρίου 2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  Ειδική   Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης   ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 του Δήμου Λευκάδας.    

                                                                 Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

      

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *