2 Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – Τα θέματα

2 Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κέρκυρα 23-9-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την  υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/09-09-2022 (φεκ 4756/τ. Α/09-07-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19),  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Π.Ε. Ιθάκης και συγκεκριμένα στο Βαθύ – Ιθάκης,  στην αίθουσα του «Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης», προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ένας χρόνος πέρασε από την λήψη της ομόφωνης απόφασης του ΠΣ για το ΕΚΑΒ, έχετε υλοποιήσει κάποιο από τα δέκα (10) σημεία της απόφασης;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Διαχείριση στερεών αποβλήτων, η επιτομή της αποτυχίας, νέες θλιβερές  εικόνες από Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κέρκυρα

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Το  πρόβλημα της φοιτητικής στέγης είναι οξυμένο και  έχει δυσβάσταχτο κόστος για τις λαϊκές οικογένειες. Στα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που βρίσκονται σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα υπάρχει παντελής έλλειψη φοιτητικής στέγης, ενώ στην Κέρκυρα υπάρχουν ελάχιστα δωμάτια. Τι μέτρα στήριξης θα πάρει η Περιφερειακή Αρχή; Θα διαθέσει πόρους από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαχειρίζεται ;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Γιατί σιωπά η  Περιφερειακή Αρχή και δεν παίρνει μέτρα με βάση τις αρμοδιότητες της  στην συνεχιζόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος, με την πλωτή εξέδρα και τις άλλες παρεμβάσεις, στην Ευρετή (Φισκάρδο) Κεφαλονιάς;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και ΕΠΑ 2021-2025.

Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 16ης, 17ης και 18ης συνεδριάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 11η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 4ο: 12η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση  Προγράμματος Δράσεων  Τουριστικής Προβολής 2022  Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων και  Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων – Αναγκαιότητα Αναθεώρησης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ενημέρωση περί των θεμάτων της Π.Ε. Ιθάκης

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σταύρος Τραυλός

 

ΘΕΜΑ  8ο: Ενημέρωση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναφορικά με την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας ΑΕ (ΕΑΝΕΠ Κέρκυρας ΑΕ) και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

——————————————————————————————————————-


 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την  υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/09-09-2022 (φεκ 4756/τ. Α/09-07-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19),  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Π.Ε. Ιθάκης και συγκεκριμένα στο Βαθύ – Ιθάκης,  στην αίθουσα του «Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης», προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ένας χρόνος πέρασε από την λήψη της ομόφωνης απόφασης του ΠΣ για το ΕΚΑΒ, έχετε υλοποιήσει κάποιο από τα δέκα (10) σημεία της απόφασης;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Διαχείριση στερεών αποβλήτων, η επιτομή της αποτυχίας, νέες θλιβερές  εικόνες από Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κέρκυρα

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Το  πρόβλημα της φοιτητικής στέγης είναι οξυμένο και  έχει δυσβάσταχτο κόστος για τις λαϊκές οικογένειες. Στα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που βρίσκονται σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα υπάρχει παντελής έλλειψη φοιτητικής στέγης, ενώ στην Κέρκυρα υπάρχουν ελάχιστα δωμάτια. Τι μέτρα στήριξης θα πάρει η Περιφερειακή Αρχή; Θα διαθέσει πόρους από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαχειρίζεται ;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Γιατί σιωπά η  Περιφερειακή Αρχή και δεν παίρνει μέτρα με βάση τις αρμοδιότητες της  στην συνεχιζόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος, με την πλωτή εξέδρα και τις άλλες παρεμβάσεις, στην Ευρετή (Φισκάρδο) Κεφαλονιάς;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και ΕΠΑ 2021-2025.

Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 16ης, 17ης και 18ης συνεδριάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 11η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 4ο: 12η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

  

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση  Προγράμματος Δράσεων  Τουριστικής Προβολής 2022  Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων και  Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων – Αναγκαιότητα Αναθεώρησης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ενημέρωση περί των θεμάτων της Π.Ε. Ιθάκης

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σταύρος Τραυλός

 

ΘΕΜΑ  8ο: Ενημέρωση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναφορικά με την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας ΑΕ (ΕΑΝΕΠ Κέρκυρας ΑΕ) και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *