Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 5 Αυγούστου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και του άρθρου 41 του Ν. 4954/22, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρο 78 Ν. 4954/22, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις   10 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022   &   5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                                                                Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με την  επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας Ε/Γ – Ο/Γ μεταξύ Βασιλικής Λευκάδας και Φισκάρδου Κεφαλλονιάς.

                                                                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. περί ορισμού  Ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2021 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου μας.                                          

                                                                                        Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για  παράταση διάρκειας  μισθώσεων που αφορούν  ακίνητα που χρησιμοποιούνται από το Δήμο Λευκάδας ως χώροι στάθμευσης στην Δ.Ε. Ελλομένου. 

                                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για   έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.

                                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση ∆.Σ. συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού  στη θέση ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. Εξάνθειας μέχρι τη δεξαμενή Τ.Κ Αθανίου» προϋπολογισμού 849.997,64 €.                                         

                                                                                        Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ.  συγκρότησης επιτροπής  οριστικής  παραλαβής του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 166.820,00 €.                                              

                                                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. για   επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π., ρευματοδοτήσεις  και μετατόπιση στύλων Δ.Ε.Η. στο Δήμο Λευκάδας.

                                                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για   διαγραφή  νηπίων  από  τους Παιδικούς   Σταθμούς  Λευκάδας και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, την περίοδο 2021-2022.                                       

                                                                                      Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

 

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

          Κοινοποίηση:

  1. Βουλευτή
  2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *