Δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – Τα θέματα

Δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ιΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρα 6 Μαΐου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ. αριθμ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022, ΦΕΚ Β’ 2137/30-04-2022 ΚΥΑ, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Κέρκυρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές  – Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Τί θα πράξει η περιφερειακή αρχή για να εισπράξουν επιτέλους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τις επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποιά είναι η θέση της περιφερειακής αρχής για την κατάσταση στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ; Συμφωνεί;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ποιό είναι το σχέδιο της περιφερειακής αρχής για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών στην ΠΕ Κέρκυρας;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Η παράκαμψη Σκριπερού.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία»  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: «ΜΠΑΛΛΟΣ», Κέρκυρα Οκτώβριος 2021. Σε ποιά φάση βρίσκονται, μετά από 7 μήνες, οι αποζημιώσεις και τα έργα αποκατάστασης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την κυβέρνηση;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Η διαρκής υπονόμευση του δημόσιου συστήματος υγείας και οι ευθύνες της Περιφέρειας.

Επερωτών: Ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 7ης , 8ης και 9ης  συνεδριάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ  4ο: Εισήγηση περί αναγκαιότητας σύστασης ενιαίου και αυτοτελούς Υδατικού Διαμερίσματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Εισηγητές: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

 ΘΕΜΑ 5ο: Διατήρηση της έδρας Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο  θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής .

 

ΘΕΜΑ  6ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Εισηγητές: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία των έργων ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου «Castello Bibelli (Mimbelli) στη Δ.Κ Κάτω Κορακιάνας, Δ.Ε Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) της επένδυσης «Castello Bibelli (Mimbelli)  .

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                        Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

+===============================================================================

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρα 6 Μαΐου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ. αριθμ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022, ΦΕΚ Β’ 2137/30-04-2022 ΚΥΑ, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Κέρκυρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές  – Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Τί θα πράξει η περιφερειάρχης , ως μέλος της επιτροπής που συνέστησε η κυβέρνηση, για την λειτουργία της περιοχής του «Ναυαγίου»;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποιό είναι τελικά το πόρισμα της υπηρεσίας περιβάλλοντος και η θέση της περιφερειάρχη για τους “ορφανούς” σωλήνες του Λαγανά;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ποιά συγκεκριμένα έργα για τις αθλητικές υποδομές και την στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, απορρέουν από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε πρόσφατα ανάμεσα στην Π.Ι.Ν και τον ΣΕΓΑΣ ;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Οι υποσχέσεις εκατομμυρίων και του απολογισμού των “έργων’ της Περιφερειακής Αρχής δεν έχουν φτάσει ακόμα στο Νομό Κεφαλονιάς -Ιθάκης.

Tο Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο  και  ΕΠΑΛ Ληξουρίου παραμένουν στην ίδια κατάσταση από τους σεισμούς του 2014. Γιατί δεν έχετε ακόμα αξιοποιήσει την  χρηματοδότηση που δόθηκε ως αλληλεγγύη από την Π. Αττικής;

Τί θα γίνει με τον  δρόμο στον Μπρος Αετό και Φρίκες – Κιόνι στην Ιθάκη  που παραμένει τραυματισμένος και επικίνδυνος από τον ΙΑΝΟ του 2020;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Τις διαμαρτυρίες τους για την επικινδυνότητα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας στην επαρχιακή  οδό Αναπαύσεως , στην Π. Ε. Λευκάδας εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Υπάρχει σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ασφάλεια και την προστασία των διερχομένων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Η ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων σχολείων από την Περιφέρεια.

Επερωτών: Ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ – ΠΕΛΕΚΑ, Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης 80 στρεμμάτων λόγω μετατόπισης και αναδιάταξης, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας στη θέση «Λιβάδι» , Δ. Αργοστολίου, Π.Ε Κεφαλληνίας με φορέα τα  «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας στη θέση «Κόκκινος Βράχος», Δ. Αργοστολίου, Π.Ε Κεφαλληνίας με φορέα τα  «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 6ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Zακύνθου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                        Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *