Πρόσκληση 2ης & 3ης συνεδρίασης Περιφ. Συμβουλίου -Τα θέματα

Πρόσκληση 2ης & 3ης συνεδρίασης Περιφ. Συμβουλίου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κέρκυρα 21-1-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  και το αριθμ.642/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛΕ-Ο0Ε) σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Η λειτουργία του ΕΚΑΒ σε κίνδυνο, μεγαλώνουν οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ενώ χειροτερεύει διαρκώς η διαχείριση των στερεών αποβλήτων το παράνομο  μόρφωμα του  ΦΟΔΣΑ προσλαμβάνει golden boys.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Θα τελειώσει ποτέ το έργο για το δίκτυο αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων Δήμου Παξών;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Οι υποσχέσεις της  «Corfu Gardens- Ikos» για ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων της Δασιάς   στην παραλία αποδεικνύονται  λόγια του αέρα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ   5η: Το λιμάνι της Λευκίμμης

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια», κ.  Όλγα Τσιλιμπάρη

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης – Απόπλους», που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών  του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας,

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ  4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXPO DUBAI 2020 (‘21-22)».

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

=======================================================================

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  και το αριθμ.642/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛΕ-Ο0Ε) σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ακάλυπτοι παραμένουν οι πληγέντες από τον “Μπάλο”, επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Οξύνονται τα προβλήματα των επαγγελματιών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, λογω πανδημίας  και ενεργειακού  κόστους.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ:  Ένα σχολείο εγκαταλελειμμένο από Κυβερνήσεις & Περιφερειακές Αρχές.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Επείγουσες παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Π.Ε Λευκάδας, για την αποφυγή ατυχημάτων. Δημιουργία διαχωριστικού στο κέντρο του οικισμού Νικιάνας, πεζοδρόμηση κατά μήκος Ε. Ο Νικιάνας – Περιγιαλίου.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής Οδού υπ. αριθμ. 14 στην Γέφυρα Ποταμού.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

 

ΘΕΜΑ  2ο: Γνωμοδότηση επί της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  Τροποποίησης ΑΕΠΟ 107347/31.07.2019 που αφορά το   έργο/δραστηριότητα: «Μονάδα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α, ιδιοκτησίας «ΤΟΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», που βρίσκεται στη θέση ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου Κερκυραίων της Π.Ε Κέρκυρας», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό  Περιβαλλοντικό  Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την περιβαλλοντική  ταυτότητα (ΠΕΤ) 2104519323.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου .

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *