Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λευκάδα 7-12-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 14-12-2021 και ώρα 11:00 σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ 5673/4.12.2021 τεύχος Β’),  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ  ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί των δημοτικών οδών Βεντούρα και Δοξαρά, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Καρβούνη, σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α178/2021 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

                                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

                               

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με  αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια δημοτική οδό Καραβέλα (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956) με την επαρχιακή οδό Λευκάδα – Βασιλική (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956), ως προϋφιστάμενης του 1923.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ επί των υποβληθέντων (20) είκοσι περιπτώσεων, που αφορούν (25) απορριπτέες ενστάσεις και (2) δύο εν μέρει αποδεκτές (εξ αναβολής με την αριθ.2/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να ληφθεί υπόψη η αριθ.87/22-03-2006 Απόφαση Δ.Σ., περίπτωση 6), επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτ. Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *