Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Λευκάδα 13 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

    Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 17  Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  της 8ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

                                                         Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                              Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                          

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της  έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                                         Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. έγκρισης εγκατάστασης γραμματοθυρίδων εντός των ορίων  του Δήμου   Λευκάδας.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ως προς την παράγραφο 4 κριτήριο απορίας του άρθρου 4 « Δικαιούχοι Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου Λευκάδας »

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή  νηπίων  από  τον Παιδικό και Βρεφονηπιακό  Σταθμό  Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Παλιοφυτείες» Κατούνας Λευκάδας.

                                                         Εισηγητής:  Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ,» προϋπολογισμού 24.775,45 €.

                                                          Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *