Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λευκάδα 7-7-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Πέμπτη 8-7-2021 και ώρα 11:00 σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

  

ΘΕΜΑ:  Απόφαση  Ε.Π.Ζ. σχετικά με την απαγόρευση ή μη εκτέλεσης οικοδομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν έντονη  όχληση και ρύπανση τους θερινούς μήνες στο Δήμο Λευκάδας.

                                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι βρισκόμαστε στη μέση της  τουριστικής  καλοκαιρινής περιόδου και θα πρέπει άμεσα η ΕΠΖ να γνωμοδοτήσει υπέρ ή όχι της αναστολής οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας που προκαλεί έντονη όχληση και ρύπανση στους οικισμούς του Δήμου, προκειμένου να μην πληγεί ανεπανόρθωτα- μετά και την πανδημία λόγω covid-19- η τουριστική περίοδος  στο δήμο μας.

 

  

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

      ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *