Το Ν/Σ για το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

Το Ν/Σ για το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

Αργά τη νύχτα της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου κατατέθηκε τελικά στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που τροποποιεί το νομικό πλαίσιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, δηλαδή αλλάζει τον νόμο του ΑΣΕΠ 2190/1994.

Υπενθυμίζεται ότι είχε τεθεί σε διαβούλευση  από 16 έως 30 Νοεμβρίου.  Το κατατεθέν κείμενο περιλαμβάνει τελικά 62 άρθρα (ενώ στη διαβούλευση είχε 53 ).  Έχει προαναγγελθεί ότι θα ψηφιστεί στις 11 Ιανουαρίου  . Ο πρώτος γραπτός Διαγωνισμός μόνιμων προσλήψεων με τις νέες διατάξεις θα γίνει στο Α’ εξάμηνο του 2022  .

 

Στο Ν/Σ υπάγονται όλοι οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ.α΄ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, καθώς και τα ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση.

Στην παρ.1 του αρ.2 ορίζεται εκτενής λίστα Φορέων που θα υπάγονται στις διατάξεις του νέου Νόμου.  Σε αυτήν (μεταξύ πολλών άλλων) εντοπίζονται και:

– οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους,

– η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ,

– το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Στη λίστα της παρ.2 του αρ.2, σε όσους ΔΕΝ θα υπάγονται στις νέες ρυθμίσεις, μεταξύ πολλών άλλων αναγράφονται και:

– οι Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ,

– Το προσωπικό που απασχολείται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ή ειδικών Προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,

– Οι 2μηνίτες (δηλ. ο προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα).

 

Το Μέρος Α’ του Ν/Σ αφορά το ΑΣΕΠ με τις αρμοδιότητές του, τον προγραμματισμό πλήρωσης θέσεων και τις διαδικασίες προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου.  Το Μέρος Β’ την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό. Το Μέρος Γ’ άλλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού (σε αυτό περιλαμβάνονται και οι συμβασιούχοι). Το Μέρος Δ’ ρυθμίζει οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΑΣΕΠ. Στο Μέρος Ε’ είναι οι μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

Πηγή: airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *