Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Τα θέματα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τα θέματα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

16-12-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 ΘΕΜΑ 1ο :  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): Καλός Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): Κολλόκα Δήμητρα του Ιωάννη

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45): Καλού Σοφία του  Κων/νου, Καλός Σπυρίδων του Κων/νου, Καλού Ευφροσύνη του Σπυρίδωνος

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10822/03-06-2019, 10877/03-06-2019 και 10878/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.79, 88, 89): Αργυρός Γεώργιος του Ιωάννη, Καββαδά Σπυριδούλα του Βασιλείου, Κροκίδης Πέτρος του Λάμπρου
 2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10844/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.82):Φραγκούλης Επαμεινώνδας του Νικολάου
 3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10860/03-06-2019 και 10896/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.86, 97): Σταγιάνου Παρασκευή συζ. Αθανασίου, Μίγκος Γρηγόρης-Παναγιώτης-Μαύρα.
 4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12557/24-06-2019 (ΑΡΙΘ.102) και 10784/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.68): Γουρζής Αριστείδης του Νικολάου
 5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17471/29-08-2019 (ΑΡΙΘ.109): Λογοθέτη Ελευθερία του Γερασίμου

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχ. Μηχανικός, Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ” ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»       

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/νος Τμ. Η/Μ έργων & Συγκοινωνιών

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.                                                  

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

  

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

         

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προέδρους και Γραμματείς Κοινοτήτων: Λευκάδας, Κατούνας και Καρυωτών για ενημέρωση των κάτωθι ενδιαφερομένων, προκειμένου να μεταβούν στα γραφεία των Κοινοτήτων τους για να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη:

 1. Καλό Ιωάννη του Δημητρίου, Κολλόκα Δήμητρα του Ιωάννη, Καλού Σοφία του Κων/νου, Καλό Σπυρίδωνα του Κων/νου, Καλού Ευφροσύνη του Σπυρίδωνος
 2. Αργυρό Γεώργιο του Ιωάννη, Καββαδά Σπυριδούλα του Βασιλείου, Κροκίδη Πέτρο του Λάμπρου
 3. Φραγκούλη Επαμεινώνδα του Νικολάου
 4. Σταγιάνου Παρασκευή συζ. Αθανασίου, Μίγκο Γρηγόρη-Παναγιώτη-Μαύρα.
 5. Γουρζή Αριστείδη του Νικολάου
 6. Λογοθέτη Ελευθερία του Γερασίμου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *