Υπογραφή συνεργασίας Αργοδιατροφικής-Ι. Πανεπ/μίου

Υπογραφή συνεργασίας Αργοδιατροφικής Ι. Πανεπ/μίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιθυμώντας να συνάψουν εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία. Το εν λόγω Μνημόνιο υπογράφτηκε στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ και στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση του πρωτογενή τομέα, μέσα από συνέργειες στη βάση επιστημονικών και τεκμηριωμένων προσεγγίσεων.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία συνυπογράφηκε από τους κ. Νικόλαο Μουζακίτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Παππά, Διευθυντή Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου, και ειδικότερα στοχεύει :

  • Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
  • Στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, θεματικών ομάδων συζήτησης / working groups, θεματικών εκδηλώσεων, συμποσίων κ.λπ., σε ζητήματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος.
  • Στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Στη συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών και από κοινού αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και τεχνογνωσίας.

Ο Πρόεδρος της Σύμπραξης κ. Ν. Μουζακίτης, επιγραμματικά δήλωσε τη σημασία της συνεργασίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μία αναπτυξιακή κατεύθυνση μέσα από την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία που το Πανεπιστήμιο παράγει. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και μία ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά και αγροδιατροφική παράδοση, οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν περαιτέρω με την ενεργή συνδρομή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, συμπράττει με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκειμένου να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Επτανησιακός πολιτισμός και ο διατροφικός πλούτος της Ιόνιας Γής, αυτό το τεράστιο «πράσινο» κεφάλαιο το οποίο παραμένει σε μεγάλο  βαθμό ανεκμετάλλευτο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.