Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                             Λευκάδα       19/10/2020

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.: 13        ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:  706                               Δ.Συμβουλίου

 

 

(Ως πίνακας αποδεκτών)

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020  και  ώρα 14.30 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ , σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1Ο: Απόφαση ΔΣ για παραχώρηση χώρου σε αιτούντες συλλόγους, προκειμένου να προβούν στην έναρξη της λειτουργίας τους μετά από 8 μήνες αδράνειας .

 

Θέμα 2Ο: Απόφαση ΔΣ για παραχώρηση  Φουαγιέ σε ιδιώτες για διεξαγωγή παραστάσεων τη χειμερινή περίοδο μετά από σχετικά αιτήματα που απαιτούν έγκαιρο προγραμματισμό.

 

                                        

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.