Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο-Τα θέματα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Τα θέματα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                                (Διόρθωση ως προς το 8ο θέμα)

                                                                                                Κέρκυρα  31 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         Α.Π.Γρ. Πρ. οικ.: 62563/60

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13

Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τηλέφωνο:2661362284

email:gramsylorg@kerkyra.gr  

                                                                       ΠΡΟΣ: 1. κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Περιφερειάρχη Ι.Νήσων

 1.                             Αντιπεριφερειάρχες

Περιφερειακών Ενοτήτων

3.   Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες                                                                                                                4. κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων

5. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους

Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων

 1. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Ι.Ν.
 2.     Γενικοί Δ/ντές Π.Ι.Ν.

( με την μέριμνα της ενημέρωσης

των Δ/νσεών τους)

 1. Αυτοτελή Δ/νση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 1. Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής

Προστασίας

 1. Δ/νση Πληροφορικής και

Εξυπηρέτησης  του Πολίτη

(για την μέριμνα

υποστήριξης της συνεδρίασης με

τηλεδιάσκεψη).

 

 

                                                                            ΚΟΙΝ:   1. κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν.

 1.       κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
 2.       Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 168 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,   το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, και το αριθμ. πρωτ. 33954/2-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η:. Πανιόνιο “τουρνουά” ποδοσφαίρου

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο λιμάνι της Κέρκυρας

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Σχετικά με τα άμεσα αντιπλημμυρικά έργα και τα μέτρα πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς (Αγ.Ευφημίας , Μακρυώτικα, Δρακοπουλάτα, Μονή Θεμάτων,Καραβόμυλος, Πουλάτα, Σάμη κλπ).

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Αποκατάσταση ζημιών και ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου του Βραχοβραχίονα – κυματοθραύστη, αποκατάσταση ζημιών του Β.Α παραλιακού δρόμου στην Τ.Κ. Αγίου Νικήτα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Σχετικά με παραλείψεις σημαντικών θεμάτων από την κα Περιφερειάρχη κατά την προβλεπόμενη από τον κανονισμό ενημέρωσή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Αδειοδότηση για λειτουργία λατομείου και διάνοιξη δρόμου στη δασική ορεινή περιοχή της Πηλίδας Σωκρακίου.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ‘’Αντικαπιταλιστική Αριστερά  στα Ιόνια’’ κ. Βαρβάρα Κορωνάκη

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 3ης , 4ης, 5ης , 6ης , 7ης και 8ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 2ο: 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 της ΠΙΝ.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου                               Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 8η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για Θέματα Αντισεισμικής Θωράκισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

 ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (εφεξής «η Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.») προς το ΓΕΜΗ.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕ – ΕΥΔΟΞΟΣ.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Η κατάσχεση ποσού 5.718.205,52 ευρώ σε βάρος της ΠΙΝ/ΠΕ Κεφαλληνίας λόγω υποχρεώσεων  της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας (ΑΕΝΑΚ)

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά¨, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Η Διαχείριση των απορριμμάτων στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

                                                                              Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης

————————————————————————————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κέρκυρα   28  Αυγούστου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         Α.Π.Γρ. Πρ. οικ.: 62564/61

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13

Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τηλέφωνο:2661362284

email:gramsylorg@kerkyra.gr  

                                                                       ΠΡΟΣ: 1. κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

 1.                         Αντιπεριφερειάρχες

Περιφερειακών Ενοτήτων

 1. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες
 2. κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
 3.                 κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους

Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων

 1. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Ι.Ν.
 2.                                        Γενικοί Δ/ντές Π.Ι.Ν.

( με την μέριμνα της ενημέρωσης

των Δ/νσεών τους)

 1. Αυτοτελή Δ/νση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 1. Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής

Προστασίας

 1. Δ/νση Πληροφορικής και

Εξυπηρέτησης  του Πολίτη

(για την μέριμνα

υποστήριξης της συνεδρίασης με

τηλεδιάσκεψη).

 

 

                                                                            ΚΟΙΝ:   1. κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν.

 1.      κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
 2.                     Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 168 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,   το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, και το αριθμ. πρωτ. 33954/2-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση συμμετοχής της χορωδίας Ζακύνθου «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» στο 1ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Χορωδιών, στο Αγρίνιο από 02 έως 04 Οκτωβρίου 2020.

Εισηγήτρια:Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Οικονομικού και Πολιτισμού κ. Αικατερίνη Μοθωναίου.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην πρώτη VIRTUAL HERMES EXPO.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

ΘΕΜΑ 3ο: Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην εστίαση Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά¨, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Η εξέλιξη της πανδημίας στα νησιά μας και μέτρα προστασίας από την περιφερειακή αρχή στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και στους μαθητές εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

  

Νικόλαος Μουζακίτης  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *