Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας

Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                Λευκάδα       5/5/2020

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.: 7                                           ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:  285                                                           Δ.Συμβουλίου (Ως πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την  και  εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ.   θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού(*)  Συμβουλίου [Σημείωση Σύνταξης(*): υποθέτουμε ότι το ορθό είναι του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου] με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις  8 Μαΐου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ον: Απόφαση ΔΣ για διαγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης 5ετίας.

 

Θέμα 2ο:  Απόφαση ΔΣ για έγκριση  οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

 

Θέμα 3 : Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση ή ακύρωση των Ημερών Λευκαδίου Χέρν (26-27 Ιουνίου 2020).

 

Θέμα 4ο : Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση ή ακύρωση των Γιορτών Λόγου & Τέχνης 2020

 

Θέμα 5ο: Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση ή ακύρωση του 58ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ  (23-30 Αυγούστου 2020).

 

Θέμα 6ο: Απόφαση ΔΣ για λειτουργία  του Κινέζικου και Ιαπωνικού Σχολείου (15 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2020).

 

Θέμα 7ο: Απόφαση ΔΣ μουσικής εκδήλωσης με τον Κων/νο Σφέτσα και τη Νέλλη Σεμιτέκολο

 

Θέμα 8ο : Απόφαση ΔΣ για συνδιοργάνωση Συμποσίου με την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

 

Θέμα 9ο: Απόφαση ΔΣ για εργασίες χρωματίσματος στην Αίθουσα Τέχνης και στη Λευκαδιακή Πινακοθήκη.

 

Θέμα 10ο : Απόφαση ΔΣ για ορισμό νέου Εφόρου Βιβλιοθηκών του Πνευματικού Κέντρου.

 

                                         

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.