Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ι.Ν. για το περιβ/κό Ν/Σ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ι.Ν. για το περιβ/κό Ν/Σ 

Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία  Ιονίων Νήσων  

καταδικάζει το οικολογικό πραξικόπημα  της κυβέρνησης της ΝΔ.

Το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο ( Ν/Σ)  κατατίθεται από την Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και ενώ η Βουλή υπολειτουργεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για οικολογικό πραξικόπημα  που παραβιάζει την δημοκρατία, επαναφέρει μνημονικές ρυθμίσεις και αντίκειται στην διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Αγνοεί τις σοβαρές  αντιρρήσεις και ενστάσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας τόσο επί του περιεχομένου του όσο και επι της αντιδημοκρατικής διαδικασίας. Αποτελεί οργανωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης «οικονομικών συμφερόντων» χωρίς στρατηγική για το περιβάλλον το οποίο μαζί με τις δημόσιες πολιτικές θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως εμπόδια στις επενδύσεις.

 • Σύσσωμη η περιβαλλοντική κοινότητα απορρίπτει το νομοσχέδιο. Έτσι μέχρι σήμερα 23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ εθνικού επιπέδου έχουν ζητήσει απόσυρση του Ν/Σ, ενώ περισσότερα από 140 περιβαλλοντικά κινήματα και συλλογικότητες κάνουν επείγουσα έκκληση – που υπογράφεται από χιλιάδες πολίτες – για άμεση απόσυρση.
 • Με την απόσυρση το Ν/Σ τάσσονται οι Πρόεδροι και οι εργαζόμενοι των Φορέων Διαχείρισης των Π.Π. Natura 2000, με πλήθος εγγράφων προς τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Χατζηδάκη αλλά και τον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη.
 • Την απόσυρση του Ν/Σ ζητούν η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών,   Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Κατά το Ν/Σ, ζητώντας την απόσυρσή του, έχει τεθεί και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων καθώς και η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία.

 

Επισημάνσεις επί του ν/σ.

 

 • Καταστρατηγεί την ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος περί Προστασίας του Περιβάλλοντος. Πλήττεται το ευρωπαϊκό και εθνικό κεκτημένο και απορρυθμίζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιβάλλον.
 • Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αντιμετωπίζεται ως «χρονοβόρα διοικητική διαδικασία» και «σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση των επενδύσεων». Το Ν/Σ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις οδηγίες εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η οργανική συγχώνευση περιβάλλοντος και ανάπτυξης κατά τη λήψη αποφάσεων.
 • Καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που είναι επιστημονικοί / περιβαλλοντικοί φορείς φύλαξης, εποπτείας- ελέγχου δραστηριοτήτων και γνωμοδότησης επί  της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
 • Με το Ν/Σ αντικαθίστανται με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματικός στόχος: Ο έλεγχος από την Κυβέρνηση των γνωμοδοτήσεων για έργα εντός των προστατευόμενων περιοχών.
 • Στο Ιόνιο καταργούνται δύο εμβληματικές δομές, μοναδικής περιβαλλοντικής και αειφορικής προστιθέμενη αξίας για τα νησιά. Οι  Φορέίς  Διαχείρισης του  Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και του Εθνικού Δρυμού του Αίνου στην Κεφαλλονιά.  Ενώ μένει στον αέρα το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στις δύο αυτές δομές καθώς και οι χρηματοδοτήσεις για μελέτη / έρευνα που έχουν λάβει από το ΠΕΠ/ΠΙΝ 2014-2020.
 • Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων ακόμη και σε περιοχές  Natura 2000. Την στιγμή που χιλιόμετρα ζωνών Natura εγκαταλείπονται στο έλεος κομπιναδόρων «επενδυτών», με τις ευλογίες της κυβέρνησης ( αγοραπωλησία 15.000 στρεμμάτων στο « Ναυάγιο» Ζακύνθου) 
 • Αίρεται ο περιορισμός κατοχής 51% για την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.
 • Οι ρυθμίσεις που εισάγονται για τους δασικούς χάρτες, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και οπισθοδρόμηση του σημαντικού αυτού έργου για τη χώρα.
 • Απαλλάσσονται της αδειοδότησης και μεταπίπτουν σε απλή γνωστοποίηση μέρος από τις μεταλλουργικές μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες (βλέπε Σκουριές).
 • Αλλάζει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την εκχώρηση του ελέγχου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε ιδιώτες «αξιολογητές» επιλεγμένους και αμειβόμενους από τους ίδιους τους επενδυτές, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία της αδειοδότησης αδιαφανή και διάτρητη.
 • Με το άρθρο 93 για το οποίο, όπως και για 63 (!) ακόμα άρθρα, δεν έγινε καμία διαβούλευση, επιχειρείται η βίαιη αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε δύο νησιωτικές περιφέρειες , στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενέργεια που στοχεύει στον πλήρη έλεγχο από την κυβέρνηση των αποφάσεων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ( χρηματοδοτήσεις, έργα υποδομής και λειτουργία εγκαταστάσεων ) και την διευκόλυνση της ανάληψης των δράσεων αυτών από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα

 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία  Ιονίων Νήσων :

 • Ζητάει από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση αυτού του καταστροφικού και αντί-περιβαλλοντικού νομοσχεδίου το οποίο υπονομεύει το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη, στις προστατευόμενες περιοχές Natura, τον δασικό μας πλούτο και οδηγεί στην παράδοση κρίσιμων τομέων της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα «κολλητών» της κυβέρνησης
 • Καλεί τους βουλευτές των Ιονίων Νήσων να τοποθετηθούν δημόσια για το νομοσχέδιο
 • Στηρίζει τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των νησιών μας και του ΔΣ της ΠΕΔΙΝ καθώς και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της καθαριότητας στην Κεφαλονιά,  που ζητούν δυναμικά την εξαίρεση των Ιονίων Νήσων από την εφαρμογή του άρθρου
 • Στηρίζει τους εργαζόμενους και τις Διοικήσεις των Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Εθνικού Δρυμού του Αίνου

 

 

Νομαρχιακές Επιτροπές

Ζακύνθου –  Κεφαλλονιάς- Λευκάδας- Κέρκυρας του

 ΣΥΡΙΖΑ –  Προοδευτική Συμμαχία

 

2/ 5 /2020

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *