Έργα …Παιδικές χαρές!

Έργα …Παιδικές χαρές!

της Σεβαστής Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα

 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου μας στις 27/09/2019 συζητήθηκε θέμα σχετικό με την ανάθεση προμήθειας και εξοπλισμού για τις ανάγκες εφτά (07) παιδικών χαρών του Δήμου μας.

Η εισήγηση του θέματος (87 σελίδων), προσωπικά μας στάλθηκε με email μία ώρα πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής…

Από μια πρώτη ματιά διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εφτά παιδικών χαρών προϋπολογισμού δαπάνης =200.000,00= ευρώ (χωρίς να διαχωρίζεται το ύψος της δαπάνης που αφορά την προμήθεια των οργάνων και αυτό των εργασιών τοποθέτησης).  Το πλέον παράδοξο βέβαια ότι, στην Τεχνική Έκθεση (που αποτελούσε μέρος της εισήγησης) αναφερόταν ότι η τελική χωροθέτηση των οργάνων θα γίνει κατόπιν υπόδειξης από την Αναθέτουσα Αρχή !

Να σημειώσουμε ότι η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ έγινε στις 20/08/2018.

Κλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση πολιτικός μηχανικός του δήμου ο οποίος ενημέρωσε ότι η τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν πρόλαβε, το διάστημα των δεκατριών μηνών από την ένταξη της πράξης μέχρι τις 27/09/2019 που συνεδρίαζε η Ο.Ε. τη δημοπράτηση της προμήθειας, να συντάξει  τις απαιτούμενες κατόψεις (σχέδια που να δείχνουν τη σχεδίαση και οργάνωση των παιδικών χαρών).

Σύμφωνα βέβαια με την αρ. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών ο ΟΤΑ (δήμος) που επιθυμεί να κατασκευάσει παιδική χαρά, οφείλει προηγουμένως να καθορίσει τη χωροθέτησή της, να αξιολογήσει την πρόταση  σχεδίασης και οργάνωσής της που συντάσσει μηχανικός κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του δήμου και η οποία πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στη συνέχεια να προχωρήσει στη δημοπράτηση και την κατασκευή της.  Διαφορετικά ελλοχεύει μεταξύ άλλων ο κίνδυνος, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό, να κατασκευασθούν αλλά να μην πιστοποιηθούν και άρα να μη δοθούν για χρήση.

Πρότεινα να επανέλθει για συζήτηση το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα σχέδια αλλά και μετά από διόρθωση των διαφόρων κενών και λανθασμένων στοιχείων που περιείχε η εισήγηση και προέκυπταν το ένα μετά το άλλο κατά τη σύντομη συζήτηση του θέματος και την αποσπασματική ανάγνωση τμημάτων της, χωρίς φυσικά να εισακουσθώ.

Σε διαφορετική περίπτωση η τεχνική υπηρεσία του δήμου όφειλε να συντάξει άμεσα και να παραδώσει τα σχέδια των παιδικών χαρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και των προτύπων που επιβάλει ο νόμος διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενδεδειγμένη και προβλεπόμενη κατασκευή και οργάνωση άρα και τη διασφάλιση της πιστοποίησης καταλληλότητας που θα απαιτηθεί για να δοθούν σε χρήση και να λειτουργήσουν. Περίπτωση κατά την οποία η δημοπράτηση θα μετατίθετο λίγες ημέρες αργότερα.

Σε όσους την αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. επιδόθηκαν στην προσφιλή και μόνη πρακτική που υπηρετούν με συνέπεια,  την παραπληροφόρηση ότι δηλαδή, δεν ψηφίσαμε το θέμα και άρα δεν επιθυμούμε την κατασκευή των παιδικών χαρών να τους επαναλάβουμε και από εδώ και για μια ακόμη φορά ότι, επιθυμία αλλά και υποχρέωση κάθε αιρετού είναι η κατασκευή άρτιων και νόμιμων έργων και στην προκειμένη περίπτωση η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών (πιστοποιημένων) από τα παιδιά μας και όχι η παραγωγή έργων για τα έργα και οι κατασκευές για … εργολάβους.

 

 

 

Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.