Τα ψιλά γράμματα και οι …εκπτώσεις!

Τα ψιλά γράμματα και οι …εκπτώσεις!

της Σεβαστής Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα

Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Σολδάτος στην παρουσίαση του συνδυασμού του αφού μας σύστησε το χειλόφωνο (αυτό ντε που αντικατέστησε το …οφωνο της Ανίτας Πάνια) έκανε και … ελλειμματικό απολογισμό των δημοτικών και νομαρχιακών έργων που υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή του κατά τη διάρκεια των δύο βουλευτικών του θητειών.

Τα τρία μεγαλύτερα έργα της δεκαετίας στο δήμο μας έχουν την υπογραφή του υποστήριξε αναφερόμενος στο Νέο Νοσοκομείο, στα Απορρίμματα και την υποθαλάσσια Ζεύξη.  Τρία μεγάλα πράγματι έργα του Δήμου μας εκ των οποίων  υλοποιήθηκε το εξής ένα: Το νέο Νοσοκομείο.

Η συμβολή του στην υλοποίηση του έργου είναι ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του το 2008 με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ η εκπόνηση της Μελέτης Δημοπράτησής του.

Εμφανέστατα μη ικανοποιημένος και ίδιος από την απόδοσή του αυτή, επιδόθηκε σε προσπάθεια να “φουσκώσει” το … λογαριασμό (διάβαζε απολογισμό) οικειοποιούμενος και τις περαιτέρω σχετικές υπηρεσιακές ενέργειες.   Υπηρεσιακές ενέργειες που σας συνιστώ να μην τις διαβάσετε παρότι τις καταγράφω γιατί στο τέλος θα παραπονείστε ότι, ήταν μεγάλο το άρθρο, (κι επειδή είναι «βοηθητικού» τύπου τις γράφω με ψιλά γράμματα): “Ανατέθηκαν η εκπόνηση Γεωτεχνικής έρευνας και η εκπόνηση μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, κατατέθηκε πρόταση κτιριολογικού προγράμματος, υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση της Μελέτης Δημοπράτησης,  ανατέθηκαν η εκπόνηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και στατικών. Επίσης ξεπεράστηκε η αδυναμία, (άρνηση), της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ να συνεχίσει τη διαδικασία μελετών εξαιτίας των διάσπαρτων εντός του οικοπέδου του κληροδοτήματος ιδιοκτησιών, θεωρήθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα που εκπόνησε ο ανάδοχος μελετητής από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης”.

Σχετικά με το πρόβλημα των στερεών Απορριμμάτων του δήμου μας ισχυρίσθηκε ότι η  προσπάθεια ξεκίνησε από την πρώτη βουλευτική θητεία του 2007-2009 και συνεχίστηκε στη δεύτερη 2012-2015, οπότε ευρισκόμενος σε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δημοτικές αρχές, αποφασίστηκε, από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ιούλιο 2014), η  ΕΝΤΑΞΗ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», της κατασκευής Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης, (ΜΟ.Π.Α.Κ.).

Και για το έργο αυτό όμως επιδόθηκε σε σχετικό “φούσκωμα” των δήθεν ενεργειών του αραδιάζοντας και όλα – όσα περιελάμβανε η απόφαση ένταξης ήτοι : “Η Υποδομή Προσωρινής Αποθήκευσης Δεματοποιημένων Απορριμάτων, η προμήθεια εξοπλισμού Δεματοποιητή, η οριστική Μελέτη της ΜΟ.Π.Α.Κ., η Κατασκευή της ΜΟ.Π.Α.Κ., η προμήθεια Κάδων χωριστής Συλλογής Οργανικών, την προμήθεια Αυτοκινούμενου Εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ, ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 5.994.564 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ., Η χρηματοδότηση πέρασε ως έργο γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα”.

            Σχετικά με τη συγκεκριμένη ένταξη -και αφού τα … ακούσαμε εμείς- μεταφέρουμε  και σε εκείνον την απάντηση του Δημάρχου κ. Κώστα Δρακονταειδή:  “Λέμε ”Μπράβο” σε όλους – όσους προώθησαν την ιδέα στο μέτρο των δυνάμεών τους, που πήρανε  αυτή την ΕΝΤΑΞΗ που ήταν ένα νούμερο εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του προηγούμενου ΕΣΠΑ,  το οποίο όμως δεν είχε καμία απολύτως προετοιμασία.”

Σχετικά με το τρίτο έργο, δηλαδή τη Ζεύξη της Λευκάδας, ο κ. Σολδάτος είπε ότι κατά την πρώτη βουλευτική θητεία του 2007-2009 και μετά από πρωτοβουλία του, διενεργήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μελέτη γεωλογικής εφικτότητας κι έτσι το καλοκαίρι του 2009 τεκμηριώθηκε η δυνατότητα να προχωρήσει η ζεύξη με υποθαλάσσια σύνδεση.

Ίσως να είναι και έτσι.  Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι η Κυβερνητική Επιτροπή μεγάλων Έργων κατόπιν συνεδρίασής της στις 07.07.2010 (απουσιάζοντος του κ. Σολδάτου !) αποφάσισε την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας, ενώ ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών υπό το Γενικό Γραμματέα εκείνης της περιόδου εργάσθηκε για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και διαδικασιών…

“Το εγχείρημα της δημοπράτησης του έργου μετά τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, και τις πρώτες προσπάθειες προσέλκυσης  δυνητικών επενδυτών, ακυρώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ” ενημέρωσε επίσης ο κ. Σολδάτος κι εδώ είναι το μόνο που θα συμφωνήσουμε μαζί του.

            Επικαλέσθηκε όμως ο κ. Σολδάτος ότι είχε συνεισφορά και σε δεκάδες μικρότερα έργα που υλοποιήθηκαν από τους τότε Δήμους και τη Νομαρχία κατά την διάρκεια των βουλευτικών θητειών του. Μιας και η συνεισφορά του, όπως είπε, περιελάμβανε και την κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 της Καρυάς, οφείλω να επιβεβαιώσω ότι πράγματι συνεισέφερε καθότι, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του απευθύναμε, παρέστη στα …εγκαίνια!

Η όλη απολογιστική διάθεση του κ. Σολδάτου βέβαια εξαντλήθηκε στα δημοτικά και νομαρχιακά έργα που υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα των δύο βουλευτικών του θητειών, παραλείποντας να αναφερθεί και στο κοινοβουλευτικό του έργο και δράση. Ενώ απέφυγε τεχνηέντως να μας πει αν είχε διαβάσει ή όχι το Μνημόνιο ΙΙ, πριν ψηφίσει ΝΑΙ σε όλα…

Όπως επίσης απέφυγε να μας ενημερώσει ότι το 2011 που οι έλληνες πολίτες είχαν σχεδόν εξαθλιωθεί, αδυνατώντας να πληρώσουν ακόμη και για βασικά αγαθά, τότε που οι σκηνές ανθρώπων να ψάχνουν στα σκουπίδια για τροφή αποτελούσε καθημερινή είδηση σύμφωνα με τα ρεπορτάζ πολλών Μ.Μ.Ε.,  117 βουλευτές -του κ. Σολδάτου περιλαμβανομένου- προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη γιατί «αδικήθηκαν» μισθολογικά και διεκδίκησαν ως αναδρομικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ!

Έτσι, λίγο τα ψιλά γράμματα που αποφεύγουμε να διαβάσουμε, λίγο η προφανώς … εκ παραδρομής παράλειψη αναφοράς στο κοινοβουλευτικό του έργο, που λογικά θα επέφερε και τις σχετικές και ανάλογες … εκπτώσεις, ο κ. Σολδάτος εμφάνισε τελικά τον … λογαριασμό-απολογισμό της δράσης του παραφουσκωμένο πλην … χρεωστικό!

Επειδή μάλιστα αυτός το ξέχασε -και για να τον διευκολύνουμε σας το θυμίζουμε εμείς- ότι εφόσον συμφωνείτε με τις χρεώσεις, η …εξόφληση γίνεται άπαξ στην κάλπη την Κυριακή 26 Μαΐου, από την οποία κάλπη απομακρυνόμενοι, ως γνωστόν, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται !

 

Σεβαστή Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα

πρώην Δήμαρχος Καρυάς

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *