Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα

Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM), αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία ως φορέων πολιτισµικών ανταλλαγών καθιέρωσε την 18η
Μαΐου ως ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων .
«Μουσεία για την εκπαίδευση και την Έρευνα» επιλέχθηκε ως θέµα του φετινού εορτασµού επικεντρώνοντας στην προώθηση της αντίληψης για έναν κόσµο
βιώσιµο, µε ενσυναίσθηση και χωρίς αποκλεισµούς. Με την επιλογή του θέµατος αυτού για το 2024, το ICOM επιθυµεί να αναδείξει τα µουσεία ως ζωτικούς χώρους σύγκλισης της εκπαίδευσης και της έρευνας, που καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο, από την τέχνη και την ιστορία ως την επιστήµη και την τεχνολογία, όπου η καινοτοµία ενώνεται µε την παράδοση. Κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουνσηµαντικά στην κατανόηση του κόσµου.

Το φετινό θέµα επικεντρώνεται σε στόχους που περιλαµβάνονται σε αυτούς της Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών:

Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση, µε ισότιµη πρόσβαση, χωρίς αποκλεισµούς και µε ευκαιρίες δια βίου µάθησης για όλους.

Στόχος 9: Βιώσιµη ανάπτυξη, ανθεκτικές υποδοµές και ενθάρρυνση της καινοτοµίας.

Τα µουσεία, ως δυναµικοί φορείς πολιτισµού και εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν την περιέργεια, τη δηµιουργικότητα
και την κριτική σκέψη, παρέχοντας στο κοινό µια ολοκληρωµένη εµπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας. Χώροι ανοιχτοί για όλους τους πολίτες, προωθούν την έρευνα και τη διάδοση νέων καινοτόµων ιδεών.

Το ∆.Σ. του Ελληνικού Τµήµατος του ICOM επέλεξε το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισµού, ως τιµώµενο φορέα για το 2024, εκτιµώντας ιδιαίτερα το
επιστηµονικό και το εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Ο ∆ήµος Λευκάδας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων διοργάνωση την Πέµπτη 16 Μαϊου 2024 επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο
του µουσείου Άγγελος Σικελιανός σε ωφελούµενους του Κέντρου Ηµέρας µε παρουσία της αρµόδιας για κοινωνικά θέµατα Αντιδηµάρχου κας Μαρίας Μαργέλη. .
Σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός η κοινωνική προσέγγιση του πολιτισµού και αφετέρου η συµπερίληψη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων µέσα από την επαφή µε ένα µουσείο. Οι ωφελούµενοι αλληλεπίδρασαν µεταξύ τους και έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για το αντικείµενο θέτοντας συνεχώς ερωτήσεις τόσο για τον ίδιο τον ποιητή και το έργο του όσο και για το ίδιο το µουσείο
Στις 15 και 16 Μαϊου 2024, µε την ίδια αφορµή, πραγµατοποιήθηκαν ξεναγήσεις από την υπεύθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Σφακιωτών σε µαθητές
του Γυµνασίου (µε Λυκειακές Τάξεις) Καρυάς κατά τις επισκέψεις τους στο Κοντοµίχειο Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου.

Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα

Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα

Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα

Από το ∆ήµο Λευκάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *