(Αντι)πλημμυρικά έργα…

(Αντι)πλημμυρικά έργα…

της Σεβαστής Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα(*)

Κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 07ης/10/2019 συζητήθηκε θέμα σχετικά με το έργο “Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων” ποσού αρχικής σύμβασης =137.482,31= ευρώ.

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη του έργου προβλεπόταν να κατασκευασθούν δύο πλακοσκεπείς αγωγοί απορροής όμβριων προς τη λιμνοθάλασσα στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου και έξι αγωγοί αποχέτευσης όμβριων (μήκους 10 μέτρων στην Αγ. Μαρίνα, 20 μέτρων στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου και έως 440 μέτρων στην περιοχή των Εργατικών Πολυκατοικιών). Αγωγοί που σύμφωνα με τη μελέτη προβλεπόταν να συνδεθούν με υπάρχουσες τάφρους ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη απορροή των όμβριων υδάτων των περιοχών Φρυνίου-Αγίας Μαρίνας – Βαρδανίων προς τη λιμνοθάλασσα.

Σύμφωνα με την εισήγηση αλλά κυρίως μετά από όλα – όσα προέκυψαν από τις απαντήσεις των τριών (!) εισηγητών του θέματος σε σχετικές ερωτήσεις μας η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει την κατασκευή νέων εργασιών, δύο μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου (10η/08/2019) !

Και βέβαια ωσάν να επρόκειτο για υπόθεση ρουτίνας η Ο.Ε. έπρεπε   να εγκρίνει την εκτέλεση νέων εργασιών που όμως είχαν ήδη κατασκευασθεί !

Νέες εργασίες που παραπέμπουν σε ένα κάποιο άλλο έργο αφού, σύμφωνα με τους εισηγητές, κατασκευάσθηκαν τα δύο από τα έξι προβλεπόμενα σωληνωτά ενώ, κατασκευάσθηκε και υπόγειος αγωγός κάτω από τα υπάρχοντα δίκτυα εταιρειών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης κ.α.) συνολικού μήκους 580 μέτρων (!) με προϋπολογισμό δαπάνης μόνο για τις εκσκαφές των ορυγμάτων του =8.990,00= ευρώ !

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. και δήμαρχος κ. Καλός δεν επέτρεψε ουσιαστικά την ενημέρωση των μελών της Ο.Ε. σχετικά με την κατασκευή του υπόγειου αγωγού αφού πριν προσκομισθεί το πρωτόκολλο των αφανών εργασιών που ζητήσαμε, προκάλεσε την ψηφοφορία του θέματος οπότε με τις ψήφους όλων των συναδέλφων πλην της δικής μας η εισήγηση εγκρίθηκε από την Ο.Ε.

Πολλά και διάφορα τα ερωτήματα που παρέμειναν τελικά αναπάντητα για εμάς τουλάχιστον. Με την ελπίδα ότι ο κ. Δήμαρχος και τα υπόλοιπα μέλη της Ο.Ε. έχουν τις απαντήσεις ευελπιστούμε ότι, θα μπουν στον κόπο να ενημερώσουν :

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου, σε ποιο σημείο κατασκευάσθηκε ο υπόγειος αγωγός των 580 μέτρων ;

H επιτροπή παραλαβής θα προβεί (ή έχει ήδη προβεί πριν την απόφαση της Ο.Ε.) σε ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αφανών και εμφανών εργασιών όταν ακόμη και μεταξύ των εμφανών εργασιών συμπεριλαμβάνεται το πλακοσκεπές που θα συναντήσει ο καθένας από εμάς στο δρόμο από τον Αϊ Γιάννη προς το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο τμήμα του οποίου έχει κατασκευασθεί εντός του οδοστρώματος και έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο “σαμάρι” ικανό να προκαλέσει ατυχήματα σε ανυποψίαστους διερχόμενους οδηγούς;

Που οδηγούνται και που θα καταλήγει μέρος των όμβριων της περιοχής αφού μεταξύ άλλων ο ένας αγωγός που διασχίζει τον δρόμο από τις Λαϊκές Πολυκατοικίες προς την Αγ. Μαρίνα φέρεται φραγμένος ;

Το έργο που θα παραδοθεί για χρήση θα εξυπηρετήσει τα αντί ή θα επιδεινώσει τα πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής ;

(Αντι)πλημμυρικά έργα…          (Αντι)πλημμυρικά έργα…

Το σωληνωτό                                                                   Το πλακοσκεπές

 

                                  Σεβαστή Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα

                  Δημοτική Σύμβουλος Λευκάδας με την παράταξη «δίαυλος»

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.