Το σχέδιο της Αστυνομίας για τον αγώνα της Κυριακής

Το σχέδιο της Αστυνομίας για τον αγώνα της Κυριακής

Μόλις 150 εισιτήρια ζητήθηκαν τελικά και δόθηκαν στον Ηρακλή. Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός γηπέδου

Ο Τηλυκράτης δήλωσε ότι λαμβανομένης υπόψη της χωρητικότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης (Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας) θα εκδοθούν συνολικά χίλια διακόσια (1.200) εισιτήρια και εβδομήντα πέντε (75) προσκλήσεις. Στα ως άνω εισιτήρια – προσκλήσεις θα διατεθούν ως ακολούθως: Εισιτήρια: Xίλια πενήντα (1.050) στον Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης και εκατόν πενήντα (150) στην Α.Ε.Π. Ηρακλής.  Προσκλήσεις: Εβδομήντα πέντε (75) προσκλήσεις στον Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης, οι οποίες θα διατεθούν από αυτόν.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού του Δήμου Λευκάδας, δήλωσε ότι συμφωνεί με την έκδοση του ανωτέρω αριθμού εισιτηρίων – προσκλήσεων, καθώς και την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων της Α.Ε.Π. Ηρακλής.  Οι εκπρόσωποι του Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης, δήλωσαν ότι συμφωνούν με την έκδοση του ανωτέρω αριθμού εισιτηρίων – προσκλήσεων, καθώς και την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων της Α.Ε.Π. Ηρακλής και ότι θα συμμορφωθούν με την έκδοση του ανωτέρω αριθμού των εισιτηρίων – προσκλήσεων.  Ο εκπρόσωπος της Α.Ε.Π. Ηρακλής, δήλωσε τηλεφωνικά ότι δεν συμφωνεί με την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων της Α.Ε.Π. Ηρακλής, αιτούμενος εκατόν πενήντα (150) εισιτήρια για τις ανάγκες του σωματείου του.  Ο εκπρόσωπος της Δ.Ε.Α.Β. αν και προσκλήθηκε εμπρόθεσμα δεν προσήλθε στη σύσκεψη. 

Η Αστυνομική Αρχή (Δ.Α. Λευκάδας) δια του εκπροσώπου της αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της δημόσιας τάξης, προστασία των φιλάθλων – αθλητών – παραγόντων κ.λπ., πρόληψη επεισοδίων προ, κατά την διάρκεια και μετά την λήξη των αγώνων, εντός, εκτός και πέριξ της αθλητικής εγκατάστασης, αλλά και εν γένει στους οδικούς άξονες κίνησης των φιλάθλων προς και από την αθλητική εγκατάσταση,  σ υ μ φ ώ ν η σ ε  με τα ανωτέρω περί του συγκεκριμένου αριθμού των εισιτηρίων – προσκλήσεων – δεδομένης της υφιστάμενης σταθεράς χωρητικότητας της εγκατάστασης, καθώς και για τη μη χορήγηση αυτών σε οργανωμένους φιλάθλους της Α.Ε.Π. Ηρακλής και για απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων, ως επίσης και για είσοδο φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση χωρίς διακριτικά ομάδας.

Επιπλέον, συμφώνησε να διατεθούν εβδομήντα πέντε (75) προσκλήσεις στον Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης. Περαιτέρω, επισήμανε τις υποχρεώσεις των ομάδων για συνεργασία και συμμόρφωση προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης της αθλητικής διοργάνωσης στο σύνολό της.

Τέλος με μέριμνα του Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης να διατεθεί για την ημέρα του αγώνα προσωπικό ασφαλείας (SECURITY) έξι (6) ατόμων:

α) για διευκόλυνση των φιλάθλων στις θύρες εισόδου του γηπέδου για την από κοινού διενέργεια ελέγχων,

β) στις κερκίδες για την υπόδειξη στους φιλάθλους των θέσεων που αντιστοιχούν στις κατεχόμενες προσκλήσεις τους,

γ) στον αγωνιστικό χώρο όπου θα παρευρίσκονται διαπιστευμένα άτομα,

δ) για την κατάδειξη χώρων στάθμευσης διαπιστευμένων οχημάτων εξωτερικά του γηπέδου και

ε) σε οποιοδήποτε άλλη αποστολή για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Σε όλη την διάρκεια του αγώνα το εν λόγω προσωπικό να παρευρίσκεται στις θύρες εισόδου – εξόδου, οι οποίες και να παραμείνουν με ευθύνη του ανοιχτές υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του αθλητικού γεγονότος και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καμία από αυτές τις θύρες ή πόρτες δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη, για την εκκένωση του γηπέδου ή επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Επίσης, να μεριμνήσουν ώστε να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων. Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω προσωπικού ασφαλείας να καταρτιστούν με ευθύνη του Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης και να παραδοθούν από αυτή στην Αστυνομική Αρχή  το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη της αθλητικής διοργάνωσης.

η) Στην υπ’ αριθμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΤΑ/ΔΑΑ/ΣΑΚΑΑ/184080/7510/3441/541 από 27/04/2018 Απόφαση κ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (Α.Δ.Α.: Χ6Τ34653Π4-Ε11), σύμφωνα με την οποία απαγορεύθηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Α.Ε.Π. Ηρακλής για τον αγώνα ποδοσφαίρου του Ειδικού Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 για τον προβιβασμό στην FOOTBALL LEAGUE που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας, την Κυριακή (29/04/2018), για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας.  και  με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήμων και φιλάθλων των ομάδων

Η ΕΛ.ΑΣ  προχώρησε: 

1. Σην απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων της Α.Ε.Π. Ηρακλής, με προορισμό το Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας – Λευκάδα, όπου την Κυριακή (29/04/2018) θα διεξαχθεί αγώνας ποδοσφαίρου του Ειδικού Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 για τον προβιβασμό στην FOOTBALL LEAGUE.

2. Ο Α.Ο.Ν. Τηλυκράτης  να εκδώσει (1050) εισιτήρια και τα οποία να σφραγίσει στο Α.Σ. Λευκάδας.

3. Οι δικαιούχοι των εβδομήντα πέντε (75) προσκλήσεων να καταλάβουν την κερκίδα της θύρας επί της οδού Σταδίου.

4. Οι  φίλαθλοι της γηπεδούχου να καταλάβουν την κερκίδα επί της οδού Σταδίου. 5. Η ανατολική κερκίδα – επί της οδού Καποδιστρίου – να χρησιμοποιηθεί από φιλάθλους του φιλοξενούμενου Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗ, στην περίπτωση που αυτοί θα μετακινηθούν μεμονωμένα. Ικανό τμήμα της κερκίδας αυτής να παραμείνει κενό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη ασφαλείας.

6. Σα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθμεύσουν σε χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επικεφαλής Αξιωματικού των μέτρων Τάξης.

7. Με μέριμνα του Α.Ο.Ν. «Τηλυκράτης Λευκάδας» , τα μέλη και οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας να φιλοξενηθούν στην ανατολική κερκίδα επί της οδού Καποδιστρίου.

8. Οι θύρες του Γηπέδου να ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ήτοι 15.00’ ώρα.

9. Η προσέλευση των φιλάθλων του Α.Ο.Ν. «Τηλυκράτης Λευκάδας»  να γίνει μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

10. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο τουλάχιστον ζώνες, περιμετρικά του Δημοτικού Σταδίου «Πλάτωνα Γρηγόρη», ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων και να απαγορευτεί η προσέγγιση σε αυτό ατόμων που στερούνται εισιτηρίων.

11. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο Γήπεδο φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν το προβλεπόμενο εισιτήριο, σφραγισμένο από το Αστυνομικό Σμήμα Λευκάδας  για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

12. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν.

13. Να απαγορευτεί η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε γυάλινες, μεταλλικές, κ.λπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων, σύμφωνα με την 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.

14. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Δημοτικό Στάδιο «Πλάτωνα Γρηγόρη» φιλάθλου που θα φέρει πανό ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο.

15. Ο Τπεύθυνος της γηπεδούχου ομάδας (κ. ΒΑΓΕΝΑ΢ Γεώργιος) να επισημάνει στους φιλάθλους, πριν την έναρξη του αγώνα, μέσω ηχητικού μηνύματος, την αναγκαιότητα αποφυγής χρήσης εκ μέρους αυτών κροτίδων, φωτοβολίδων, βεγγαλικών, στυλό ακτίνων laser ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που θα μπορούσε να προξενήσει σωματική βλάβη ή θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

16. Αμφότερα τα διαγωνιζόμενα Αθλητικά ΢ωματεία, το αργότερο μέχρι την 27-042012 και ώρα 19:00’ να γνωστοποιήσουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδας και στο FAΦ: 26450-22163 τα ακόλουθα στοιχεία:  Ξενοδοχεία διαμονής των αθλητικών αποστολών τους, ώρα αναχώρησής τους απ’ αυτά, καθώς και τα στοιχεία των υπευθύνων των αποστολών (ονοματεπώνυμο – κινητό τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασης τους στην Αθλητική εγκατάσταση. 

Στα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, των εκπροσώπων – υπευθύνων τους, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία – συνεργασία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Και τα δύο Αθλητικά Σωματεία, με κάθε πρόσφορο μέσο, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης. Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι ασφαλείας αυτών, οφείλουν να συνεργάζονται, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, εκτός των άλλων αρμόδιων ατόμων και με τον επικεφαλής Αξιωματικό των μέτρων Τάξης, ο οποίος κατά το νόμο έχει την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων αυτών, προ, κατά και μετά τη διεξαγωγή του αγώνα.

17. Με μέριμνα του Δήμου Λευκάδας να καθαριστούν οι χώροι των κερκίδων και πέριξ της αθλητικής εγκατάστασης από αντικείμενα (πέτρες, ξύλα, οικοδομικά υλικά κ.λπ.) που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από φιλάθλους των ομάδων.

18. Σα λεωφορεία των αποστολών, τα οχήματα των διαιτητών των αγώνων και του/των τηλεοπτικού/ών καναλιού/ών μετάδοσης των αγώνων να σταθμεύσουν σε χώρους που θα τους υποδεικνύεται κάθε φορά από τον Επικεφαλής των μέτρων.

19. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41Γ, των παρ. 3 και 9 του άρθρου 41Δ και του άρθρου 41Ζ του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και με το Ν.4049/2012 “Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις”.

20. Έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης από τη δημοσίευσή της.

Πηγή:www.meganisinews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *