Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου-Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Λευκάδα 26 Ιουλίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), ), την υπ΄ αριθ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 30  Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  16:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

                  

ΘΕΜΑ 1ο:  Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με το θέμα υδροδότησης του Δήμου Λευκάδας.

                                                         Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                                      Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθ. 79/2021 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2020 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

                                                         Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 3ο  : Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Καλαμιτσίου  Δ.Ε. Λευκάδας  για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

                                                 Εισηγητής:  Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για μετονομασία πρώην δημοτικού σχολείου κοινότητας Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

                                                        Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

                                

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *