Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-Το θέμα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Το θέμα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Το θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 16 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου, θα διεξαχθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

                                                          Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υπάρχει δεσμευτική προθεσμία  (έως 31-07-2021) ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προαπαιτούμενες ενέργειες από το Δήμο μας για  την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης του Δήμου στο πρόγραμμα Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΥΠ. ΕΣ. (καταληκτική ημερομηνία εισόδου σχετικού αιτήματος του Δήμου στο ΥΠ.ΕΣ. είναι η  30η/07/2021).

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *