Μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ φέρνει Ν/Σ του Υπ. Δικαιοσύνης

Μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ φέρνει Ν/Σ του Υπ. Δικαιοσύνης

Δεν έχει τέλος η ψήφιση διατάξεων που προβλέπουν κατά παρέκκλιση απώλεια Υπαλλήλων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακόμα ένα Νομοσχέδιο που περιλαμβάνει δυνατότητα φυγής Υπαλλήλων ΟΤΑ, χωρίς να προηγείται σύμφωνη γνώμη του Δήμου/Περιφέρειας, έκανε την εμφάνισή του.

Πρόκειται για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 15η Σεπτεμβρίου. Το άρθρο 39 εισάγει κατ’ εξαίρεση ειδική διαδικασία μετάταξης Υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, κλάδου πληροφορικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας  των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι διαχρονικά πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ  ήταν να μπει επιτέλους φρένο στην “αφαίμαξη” των Δήμων από ανθρώπινο δυναμικό, με την εισαγωγή σε κάθε σχετική διαδικασία σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου.  Η διαδικασία του Ν/Σ περιλαμβάνει μόνο απλή (όχι σύμφωνη) γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου υπάγεται ο μόνιμος (όχι για τον ΙΔΑΧ) Δημοτικός Υπάλληλος.  Για σύμφωνη γνώμη δημοτικού οργάνου ουδεμία πρόβλεψη.

Η Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί, μεταξύ άλλων, ότι “το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Γενική Επιτροπεία και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια έχουν θέσει ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης”, κάνει λόγο για “μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής διοικητικής δικαιοσύνης” και σημειώνει ότι “η διαδικασία θα έχει πολύ περιορισμένο εύρος εφαρμογής και θα αφορά μόνο τις θέσεις του κλάδου πληροφορικής, δικαιολογείται δε διότι καλύπτει επιτακτικές και ειδικές ανάγκες”. Λες και οι Δήμοι δεν έχουν στόχους και επιτακτικές ανάγκες στην ψηφιακή εποχή και χρειάζονται τους πτυχιούχους πληροφορικής λιγότερο…

Αναλυτικότερα, στην παρ.3 και στην παρ.4 του άρθρου 39 του Ν/Σ περιγράφεται η κατά παρέκκλιση διαδικασία μετατάξεων / μεταφορών μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων αντιστοίχως, για την πλήρωση κενών θέσεων του κλάδου πληροφορικής στο ΣτΕ.  Η παρ.5 ορίζει πως οι εν λόγω διατάξεις των παρ.3 και 4, εφαρμόζονται και για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κλάδου πληροφορικής της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των ΤΔΔ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Αν δείτε, για παράδειγμα, τη διαδικασία μετάταξης μονίμων της παρ.3, ορίζει ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2812/2000, του ν.4440/2016 (είναι το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου η πλήρωση κενών θέσεων και με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των νπδδ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο αξιολογεί και τα προσόντα των υποψηφίων. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει και διαβιβάζει σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νπδδ σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για τη μετάταξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Φορείς στους οποίους διαβιβάζεται η πρόσκληση-ανακοίνωση υποχρεούνται να τη γνωστοποιούν στους υπαλλήλους του κλάδου πληροφορικής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μετάταξη πραγματοποιείται μετά από απλή γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργείου.

Αντίστοιχη διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, προβλέπεται στην παρ.4 για τους ΙΔΑΧ που υπηρετούν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σε νπδδ ή νπιδ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει αναοριοθετηθεί με το αρ.51 του ν.1892/1990.  Η μεταφορά των θέσεων και των υπαλλήλων πραγματοποιείται με την ίδια σχέση και τους αυτούς όρους εργασίας με τους οποίους υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της Συμβουλίου της Επικρατείας, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργού. Δηλαδή για τους ΙΔΑΧ δεν προβλέπεται καν η απλή γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου προέλευσης.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αποσπάσματα για το αρ.39 “Αύξηση θέσεων υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων στο ΣτΕ, τη Γενική Επιτροπεία των ΤΔΔ και στα ΤΔΔ” του Νομοσχεδίου και της Αιτιολογικής Έκθεσης .

Πηγή:www.airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *