Το Ε/Γ-Δ/Ρ “ΣΕΜΠΕΚΟ” θα εκτελεί το δρομολόγιο στα Ι. Ν.

Το Ε/Γ Δ/Ρ “ΣΕΜΠΕΚΟ” θα εκτελεί το δρομολόγιο στα Ι. Ν.
Tο Ε/Γ “ΣΕΜΠΕΚΟ”,  σκάφος περίπου ανάλογο του πλοίου που εκτελεί σήμερα τα δρομολόγια
Την αποδοχή του από 23/07/2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών για την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση της Δρομολογιακής Γραμμής ΚΈΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΙ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΜΕΓΑΝΗΣΙ-ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τετραετούς διάρκειας, μετά από απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που απέρριψε την υπ’ αριθμ. 584/18-05-2020 Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. της εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΛΑΤΙ Ν.Ε αποφάσισε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
.
Σύμφωνα με αυτό το AZIMUT  αντικαθίσταται από το ΣΕΜΠΕΚΟ
.
.
Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιβατηγό κι όχι οχηματαγωγό πλοίο , όπως αρχικά ορίζονταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού
Πηγή:meganisinews.eu

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.